Evenement op of aan de weg


Voor wie

Organisatoren van sport- of andere evenementen op of langs een provinciale weg.

Wat

Ontheffing vragen om een evenement op of aan de provinciale weg te houden.

Waarvoor

U moet aantonen dat u voldoende veiligheidsmaatregelen treft. Ook toetst de provincie of de doorstroming van de provinciale weg niet in gevaar komt.

Aanpak

U vraagt de ontheffing aan via het formulier 'Ontheffing evenement'.

Jaarlijks evenement

Vindt uw evenement jaarlijks plaats dan kan een ontheffing voor onbepaalde tijd worden verleend.

Met een ontheffing voor onbepaalde tijd kunt u volstaan met het jaarlijks melden van uw evenement met het formulier 'Melding terugkerend evenement'.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor ontheffing als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U wilt een kort durend evenement organiseren op, langs of boven een weg.
  • De weg is in beheer bij de provincie.
  • De veiligheid en de doorstroming van het verkeer wordt niet in gevaar gebracht.

Contact

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
Mail: postbus@overijssel.nl