Borden (plaatsing van aanduidingsborden)


Voor wie

Ontheffing: Eigenaren en exploitanten van toeristisch-recreatieve bedrijven en verzorgingsplaatsen. Alleen gemeenten: informatiepanelen en activiteitenborden.

Melding speciale aanduiding: Voor iedereen.

Wat

Ontheffing aanvragen voor een aanduidingsbord of een melding doen voor een speciale aanduiding langs de provinciale weg.

Waarvoor

Als het voor de verkeersveiligheid nodig is om een aanduiding langs de provinciale weg te plaatsen.

Aanpak

U komt voor een aanduidingsbord in aanmerking als dit noodzakelijk is in verband met de verkeersveiligheid. Via het formulier ontheffing aanduidingsborden vraagt u een aanduidingsbord aan.

Speciale aanduidingen via een melding

Voor speciale aanduidingen, zoals een buurtschap, bebouwde kom, fiets-, wandel- en ruiterroute, gedenktekens en dergelijke is een melding via het formulier melding aanduidingsborden voldoende.

Contact

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
Mail: postbus@overijssel.nl