Borden (plaatsing van aanduidingsborden)


Voor wie

Ontheffing

  • Eigenaren of exploitanten van toeristische objecten, toeristische overstappunten of verzorgingsplaatsen (parkeerplaatsen, soms samen met een tankstation) langs provinciale wegen die verwijsborden willen plaatsen langs een provinciale weg.
  • Gemeenten die informatiepanelen en activiteitenborden willen plaatsen.
  • Instanties die tijdelijke bewegwijzering voor verkeersbegeleiding willen plaatsen. Bijvoorbeeld voor bouwverkeer of bezoekers van een evenement.

Melding

  • Iedereen die een speciale aanduiding wil plaatsen. Bijvoorbeeld een buurtschapsbord, straatnaambord of bord voor een fiets-, wandel- of ruiterroute.
  • Nabestaanden die een gedenkteken willen plaatsen ter nagedachtenis aan een menselijk verkeersslachtoffer.

Wat

Ontheffing aanvragen voor een aanduidingsbord of een melding doen voor een speciale aanduiding langs de provinciale weg.

Waarvoor

De ontheffing of melding zorgt voor verkeersveiligheid en een goede doorstroming van het verkeer op de provinciale weg.

Nieuwe omgeving formulieren

Dit e-formulier staat in een nieuwe omgeving. Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

  1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
  2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Aanpak

Ontheffing

Minimaal acht weken voordat u verwijsborden, informatiepanelen, activiteitenborden of tijdelijke bewegwijzering wilt plaatsen, vraagt u een ontheffing aan via het formulier 'Ontheffing aanduidingsborden'.

Melding

Minimaal vier weken voordat u speciale aanduidingen of een gedenkteken wilt plaatsen, doet u een melding via het formulier 'Melding speciale aanduiding'. Na uw melding beoordelen wij of er extra voorwaarden nodig zijn voor het plaatsen van de speciale aanduiding of het gedenkteken.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een ontheffing of het doen van een melding gelden voorwaarden. Deze verschillen per soort aanduiding. U vindt de voorwaarden in de Regeling aanduidingen Overijssel 2022.

Kosten en onderhoud

U betaalt de kosten voor het plaatsen, onderhouden of verwijderen van de informatie- en verwijsborden, gedenktekens. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, vernieling of diefstal door derden.

Beperken van toeristische wegwijzers

Als er veel borden langs de weg staan, leidt dit mensen af. Daarom mogen er niet teveel borden langs provinciale wegen staan. Als er toch teveel borden komen, kunnen wij die vervangen door één bord. Dat bord verwijst dan bijvoorbeeld naar drie campings, terwijl er eerst voor elke camping een apart bord was. Soms is het niet mogelijk om meerdere borden te vervangen door één bord. Zijn er meer bedrijven die aan de voorwaarden van de Regeling aanduidingen voldoen, dan zoeken we een andere oplossing. Wij besluiten welk bord mag blijven door te kijken naar:

  • de verkeersveiligheid op die plek;
  • de grootte van het bedrijf waar het bord naar verwijst. Dit wordt bepaald door het jaarlijkse aantal bezoekers of het aantal parkeerplaatsen;
  • de afstand van het bedrijf tot de provinciale weg.

Contact

Overijssel loket

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl