Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing


Voor wie

Transporteurs met transporten over provinciale vaarwegen in Overijssel.

Wat

Vergunningverlening voor transport van bijzonder transport over water en voor vaartuigen met afwijkende afmetingen.

Waarvoor

Als transporteur van bijzonder transport over water heeft u een vergunning nodig van de betreffende vaarwegbeheerder.

Voor het gebruik van de provinciale vaarwegen in Overijssel door vaartuigen met afwijkende afmetingen dient u de ontheffing aan te vragen.

Aanpak bijzonder transport

Als transporteur van bijzonder transport over water heeft u een vergunning nodig van de betreffende vaarwegbeheerder. Vanaf 1 januari 2016 dient u voor uw gehele reis uw vergunning aan te vragen bij één loket: het Digitaal Loket Bijzonder Transport, via www.rijkswaterstaat.nl/bijzondertransport.

Aanpak vaartuigen afwijkende afmetingen

U dient de ontheffing bij ons in als het gaat om het gebruik van de provinciale vaarwegen in Overijssel door vaartuigen met afwijkende afmetingen.

Wij hanteren eigen uitgangspunten en beleidsregels voor het toetsen van aanvragen om ontheffing voor zowel bijzondere transporten als vaartuigen met afwijkende afmetingen.

Zie contactgegevens.

Contact

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
Mail: postbus@overijssel.nl