Vuurwerk, ontbrandingsmelding


Voor wie

Particulieren, bedrijven, houders van een toepassingsvergunning.

Wat

Ontheffing waarmee u toestemming kunt krijgen om vuurwerk af te mogen steken.

Waarvoor

Het is verboden om zonder ontbrandingstoestemming vuurwerk af te steken. De enige uitzondering hierop is het afsteken van consumentenvuurwerk door particulieren tijdens de jaarwisseling.

Voorwaarden

U vraagt een ontbrandingstoestemming aan in de volgende gevallen:

  • U wilt professioneel vuurwerk afsteken.
  • U wilt meer dan 200 kilogram consumentenvuurwerk afsteken.
  • U wilt meer dan 20 kilogram theatervuurwerk afsteken.

U doet een ontbrandingsmelding in de volgende gevallen:

  • U wilt maximaal 200 kilogram consumentenvuurwerk afsteken.
  • U wilt maximaal 20 kilogram theatervuurwerk afsteken.
  • U wilt maximaal 200 kilogram consumentenvuurwerk en 20 kilogram theatervuurwerk afsteken.

Aanpak

U doet een aanvraag om ontbrandingstoestemming minimaal 14 weken voor de geplande vuurwerkontbranding. Een ontbrandingsmelding meldt u minimaal 2 weken voor de geplande vuurwerkontbranding .

Voor zowel de aanvraag om ontbrandingstoestemming als een ontbrandingsmelding gebruikt u hetzelfde formulier.

Termijn

De termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming is acht weken. Hierna moet het besluit zes weken ter inzage liggen voordat u er gebruik van kunt maken.

Een ontbrandingsmelding moet voldoen aan de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. Hierop wordt geen besluit genomen.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl