Risico-activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden, ontheffing


Voor wie

Iedereen die van plan is risicovolle activiteiten uit te voeren in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied van een drinkwaterwinning in Overijssel

Wat

Ontheffing voor activiteiten met risico op verontreiniging van het grondwater. Deze ontheffing is nodig binnen een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied in Overijssel.

Waarvoor

In waterwingebieden is een ontheffing nodig voor:

 • Activiteiten voor natuurontwikkeling.
 • Activiteiten voor kleinschalige recreatie en educatie.
 • Tijdelijke activiteiten (maximaal 5 jaar) van groot maatschappelijk belang waarvoor geen andere plek is.

In grondwaterbeschermingsgebieden is een ontheffing nodig voor grote projecten zoals:

 • dag- of verblijfsrecreatie;
 • woningbouw;
 • stedenbouw;
 • autowegen, waterwegen, spoorwegen en parkeergelegenheden;
 • bedrijventerreinen;
 • buisleidingen voor kerosine, olie of chemicaliën.

Voorwaarden

 • Risico's op verontreiniging van het grondwater mogen niet toenemen.
 • De activiteit is niet in strijd met het bestemmingsplan of met de Omgevingsvisie Overijssel.

Grondwaterbescherming

Het drinkwaterbedrijf (Vitens) gebruikt grondwater voor de productie van drinkwater. In Overijssel bevinden zich alleen al 24 drinkwaterwinningen. Deze liggen in speciale gebieden waar grondwater wordt gewonnen voor de productie van drinkwater. Het drinkwater dat uit de kraan stroomt, komt meestal uit zo’n grondwaterbeschermingsgebied in de buurt. Reden genoeg dus om het gebied en het grondwater schoon te houden. In de grondwaterbeschermingsgebieden gelden regels om verontreiniging te voorkomen.

Een overzicht van waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden van de provincie Overijssel vind u via de Atlas van Overijssel - waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden.

Aanpak en Termijn

U vraagt een ontheffing aan met het digitale formulier Ontheffing grondwaterbescherming op deze pagina.

De behandeltijd is maximaal 6 maanden.

Overijssel loket

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl