Mechanische ingrepen in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones, melding


Voor wie

Iedereen die van plan is een mechanische ingreep uit te voeren in een grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone van een drinkwaterwinning in Overijssel.

Wat

Melden van een mechanische ingreep in een grondwaterbeschermingsgebied of een boringsvrije zone. U doet de melding via het formulier (rood kader) op deze pagina.

Waarvoor

Mechanische ingrepen zijn ingrepen in de bodem zoals boringen, funderingen en grondwerken. Deze ingrepen kunnen de beschermende werking van kleilagen in de bodem aantasten. Om dit te voorkomen doet u een melding en volgt u de algemene voorschriften.

Voorwaarden

 • U doet de melding minimaal vier weken voor de start van de ingreep.
 • U start met de gemelde activiteit binnen een jaar na de gemelde begindatum. Doet u dat niet, dan is de melding niet meer geldig.
 • U houdt zich aan de algemene voorschriften om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Deze staan in hoofdstuk 3 en bijlage 5 van de Omgevingsverordening Overijssel (zie Wet- en regelgeving op deze pagina).
 • Als de kwaliteit van het grondwater gevaar loopt kunnen wij meer eisen stellen naast de voorschriften.

Grondwaterbeschermingsgebieden

 • Voor grondwaterbeschermingsgebieden meldt u mechanische ingrepen dieper dan twee meter.

Boringsvrije zones

Voor boringsvrije zones meldt u mechanische ingrepen:

 • dieper dan vijftig meter in de boringsvrije zones Diepenveen, Deventer-Ceintuurbaan en Deventer-Zutphenseweg;
 • dieper dan vijfenzeventig meter in de boringsvrije zones Engelse Werk te Zwolle;
 • dieper dan vijf meter in de boringsvrije zone Kotkamp/Schreurserve te Enschede en
 • dieper dan vijftig meter in de boringsvrije zone Salland Diep.

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

 1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
 2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Grondwaterbescherming

Het drinkwaterbedrijf (Vitens) gebruikt grondwater voor de productie van drinkwater. In Overijssel bevinden zich alleen al 24 drinkwaterwinningen. Deze liggen in speciale gebieden waar grondwater wordt gewonnen voor de productie van drinkwater. Het drinkwater dat uit de kraan stroomt, komt meestal uit zo’n grondwaterbeschermingsgebied in de buurt. Reden genoeg dus om het gebied en het grondwater schoon te houden. In de grondwaterbeschermingsgebieden gelden regels om verontreiniging te voorkomen.

Een overzicht van waterwingebieden, boringsvrije zones en grondwaterbeschermingsgebieden van de provincie Overijssel vind u via de Atlas van Overijssel - waterwingebieden, boringsvrije zones en grondwaterbeschermingsgebieden.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl