Lozing afstromend wegwater in grondwaterbeschermingsgebieden, melding


Voor wie

Iedereen die afstromend hemelwater gaat lozen op of in de bodem van een grondwaterbeschermingsgebied.

Wat

Melding doen van het lozen van afstromend hemelwater op of in de bodem in een grondwaterbeschermingsgebied. Het gaat hierbij om een lozing van hemelwater die afkomstig is van: wegen en parkeerplaatsen en andere terreinen die gebruikt worden voor gemotoriseerd verkeer. U doet de melding via het formulier (rood kader) op deze pagina.

Waarvoor

Afstromend hemelwater van wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen bevat mogelijk verontreinigingen. Hierdoor neemt de kwaliteit van het grondwater af dat de basis is voor drinkwater. Om dat te voorkomen moet de lozing worden gemeld.

Voorwaarden

  • U meldt de lozing minstens vier weken voor de start van de lozing.
  • U start met de gemelde activiteit binnen een jaar na de gemelde begindatum. Doet u dat niet, dan is de melding niet meer geldig.
  • U houdt zich aan de algemene voorschriften om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Deze staan in hoofdstuk 3 en bijlage 4 van de Omgevingsverordening Overijssel (zie Wet- en regelgeving op deze pagina).
  • Wij kunnen meer eisen stellen naast de voorschriften, als de kwaliteit van het grondwater gevaar loopt.

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

  1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
  2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Grondwaterbescherming

Het drinkwaterbedrijf (Vitens) gebruikt grondwater voor de productie van drinkwater. In Overijssel bevinden zich alleen al 24 drinkwaterwinningen. Deze liggen in speciale gebieden waar grondwater wordt gewonnen voor de productie van drinkwater. Het drinkwater dat uit de kraan stroomt, komt meestal uit zo’n grondwaterbeschermingsgebied in de buurt. Reden genoeg dus om het gebied en het grondwater schoon te houden. In de grondwaterbeschermingsgebieden gelden regels om verontreiniging te voorkomen.

Een overzicht van waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden van de provincie Overijssel vind u via de Atlas van Overijssel.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl