Ontgrondingsvergunning multifunctionele ontgronding


Voor wie

Bedrijven die delfstoffen winnen.

Wat

Het aanvragen van een ontgrondingsvergunning. Elke verlaging van het maaiveld of de onderwaterbodem is een ontgronding.

Waarvoor

Een ontgronding kan voor ongewenste effecten en hinder voor de omgeving zorgen. Een ontgronding voor de winning van delfstoffen is een multifunctionele ontgronding. De plek waar dit gebeurt, krijgt meestal één of meer andere functies (recreatie, waterberging, natuur, koudewinning). Dit zorgt voor grote veranderingen in de bodem en de omgeving. Voor deze soort ontgronding heeft u altijd een vergunning nodig.

Voorwaarden

Aanpak

Overijssel loket

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl