Melding van vergunning vrijgestelde ontgronding


Voor wie

Loonwerkbedrijven, agrariërs, natuurbeheersorganisaties, aannemers in de bouw en particulieren.

Wat

Melding maken van een ontgronding. Elke verlaging van het maaiveld of de onderwaterbodem is een ontgronding.

Waarvoor

Vanwege mogelijke schade en hinder voor de omgeving mag u niet zomaar ergens grond ontgraven. U heeft niet altijd een vergunning nodig. Bij vrijgestelde ontgrondingen kunnen grote hoeveelheden grondstoffen vrijkomen. Daarom is een melding verplicht.

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

  1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
  2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Aanpak

Voor de melding gebruikt u het formulier Melding van vergunning-vrijgestelde ontgronding op deze pagina.

U kunt met het overzicht ontgrondingen naar soort werk met procedures (zie onder Wet- en regelgeving) bepalen of sprake is van een vrijgestelde ontgronding. Niet alle ontgrondingen met een inhoud minder dan 10.000 m³ zijn van een vergunning vrijgesteld. De vrijgestelde ontgrondingen staan ook in artikel 3.3.2.1 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 (zie onder Wet- en regelgeving).

Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Wij helpen u graag, bel: 038 499 88 99 keuze 2.

Afhandeling van uw melding

U krijgt bericht over uw melding. Voldoet u aan de voorwaarden, dan bent u vrijgesteld van het aanvragen van een ontgrondingsvergunning.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Let op:

Als er aan de ontgronding een (vormvrije) m.e.r.- beoordelingsprocedure is gekoppeld, voeg in het E-formulier als bijlage de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling toe.