Aanmeldingsnotitie voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling ontgronding


Voor wie

Loonwerkbedrijven, agrariërs, natuurbeheersorganisaties, overheidsinstanties en particulieren.

Wat

Een aanmelding voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling voor een ontgronding. Een m.e.r. beoordeling is een toets om te bepalen of er bij een voorgenomen activiteit eventueel belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden.

Elke verlaging van het maaiveld of de onderwaterbodem is een ontgronding.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van werkzaamheden waarbij het maaiveld wordt verlaagd.

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

  1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
  2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Aanpak

U gebruikt voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling ontgronding het E- formulier Aanmeldingsnotitie. De m.e.r.-beoordeling kan tegelijk worden ingediend met de Melding van vergunning vrijgestelde ontgronding en Ontgrondingsvergunning functionele ontgronding.

Bij activiteiten die staan in het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.) bepalen wij of deze activiteiten vanwege bijzondere omstandigheden m.e.r. plichtig zijn. Dit moet ook als de activiteiten in beginsel zijn vrijgesteld van vergunning.

De winning van oppervlaktedelfstoffen wordt in het besluit m.e.r. genoemd als een activiteit die door ons beoordeeld moet worden.

De wijze waarop de beoordeling plaatsvindt is afhankelijk van het oppervlak van de ontgronding:

  • Minder dan: 12,5 ha, via een vormvrij m.e.r.-beoordeling; (als de werkzaamheden vergunningsplichtig zijn)
  • Meer dan 12,5 ha, via een m.e.r.-beoordeling.
  • Boven de 25 ha is er altijd sprake van een m.e.r.-plicht

Afhandeling van uw Aanmeldingsnotitie

Binnen 6 weken nemen wij een besluit op uw aanmeldingsnotitie. Binnen 2 weken krijgt u reactie. Daarin staat of de aanmeldnotitie compleet is en of wij deze in behandeling nemen.

Voorwaarden

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl