Wet natuurbescherming - melding gebruik lichtbakken


Voor wie

Beheerders

Wat

Ontheffing beheer en schadebestrijding van enkel diersoorten door middel van een geweer en kunstlicht.

Waarvoor

In de Wet natuurbescherming, onderdeel faunabeheer, staat dat alle inheemse diersoorten beschermd zijn.
De Faunabeheereenheid Overijssel voert het beheer van de dieren uit. Zij verstrekt ontheffingen op grond van het Faunabeheerplan aan de beheerders. Bij enkele van deze soorten wordt gebruikt gemaakt van bijzondere middelen of krijgt u ontheffing voor afwijkende afschottijden.

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

  1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
  2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Voorwaarden

U moet ter plaatse kunnen aantonen dat de grondeigenaar op de hoogte is.

Aanpak

Het gebruik van de lichtbakken moet u uiterlijk op de dag van gebruikmaking voor 17.00 uur melden. Maak gebruik van bovenstaand formulier of bel naar 038 499 88 99 (kies 3).

Wij zorgen ervoor dat de toezichthouder uw melding ontvangt. De toezichthouder bepaalt steekproefsgewijs waar en wanneer hij controles houdt in het veld.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl