Melden ongewoon voorval


Voor wie

Bedrijven met een omgevingsvergunning

Wat

Heeft er een ongewoon voorval plaatsgevonden? Meld dit zo snel mogelijk bij het juiste bevoegd gezag (zie contactgegevens in het blok hieronder).

Waarom

Als zich situaties of omstandigheden voordoen die afwijken van de normale werkwijze, kan dat nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

Contact met bevoegd gezag

Regio IJsselland 038 499 88 99 kies 3 (via het Overijssel Loket)

Alle niet BRZO-/RIE4 bedrijven in de regio IJsselland melden een ongewoon voorval bij Omgevingsdienst IJsselland. Meldingen geeft u door via het Overijssel Loket: 038 499 88 99 kies 3 (altijd bereikbaar).

Regio Twente 0546 74 95 55

Alle niet BRZO-/RIE4 bedrijven in de regio Twente melden een ongewoon voorval bij de Omgevingsdienst Twente: 0546 749 55 55.

BRZO-/RIE4-bedrijf 026 359 99 99

Bedrijven die onder de BRZO-/RIE4 regelgeving vallen melden het ongewoon voorval bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen: 026 359 99 99.

Afhankelijk van de aard van het ongewoon voorval kan de provincie/Omgevingsdienst nog een uitgebreide schriftelijke rapportage eisen.

Afhandeling melding

Na een melding neemt de toezichthouder zo snel mogelijk contact met u op of gaat direct ter plaatse. Als het nodig is wordt er ter plaatste onderzoek naar de oorzaak uitgevoerd en neemt zij eventueel maatregelen. Bij een "melding ongewoon voorval" worden onder andere de betrokken gemeente en de inspecteur IenM (Infrastructuur en Milieu) op de hoogte gebracht.