Kennisgeving Ruimtelijke Ordening (WRO)


Voor wie

Gemeenten.

Wat

Melding doen van nieuwe ruimtelijke plannen binnen de gemeente.

Overheidsinstanties zijn verplicht om elkaar in te lichten over nieuwe ruimtelijke plannen. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Waarvoor

De gemeente is bevoegd om bestemmingsplannen aan te passen of daarvan af te wijken met een omgevingsvergunning, als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De provincie heeft in de Omgevingsvisie Overijssel vastgelegd wat zij van provinciaal belang vindt. Om te zorgen dat gemeenten daar in bestemmingsplannen rekening mee houden, zijn instructies opgenomen in de Omgevingsverordening.

Voorwaarden

  • Geef uw plan via het digitale formulier door.
  • Vermeld de exacte internetlocatie van uw digitale plan. Bijvoorbeeld: http://ro.durperdam.nl/ruimtelijkeplannen/[uwplannaam])
  • Vermeld het plan-IDN. Bijvoorbeeld: NL.IMRO.0000.bp2014-on01
  • De opgegeven bestanden blijven beschikbaar totdat het nieuwe ruimtelijke plan vaststaat.

Aanpak

Alle ruimtelijke plannen digitaal

Op www.ruimtelijkeplannen.nl staan alle ruimtelijke plannen die wij vanaf 2010 hebben gepubliceerd.

Meer informatie

Bij eventuele storingen kunt u altijd mailen naar e-mail: kennisgevingwro@overijssel.nl

Contact

Provincie Overijssel
Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: kennisgevingwro@overijssel.nl