Handhaving milieubeheer, verzoek


Voor wie

Iedereen.

Wat

Wanneer iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u ons vragen om de regels te handhaven. U kunt hiertoe een handhavingsverzoek indienen.

Waarvoor

Bedrijven moeten zich houden aan de omgevingsregeling. Deze regelgeving moet ervoor zorgen dat de omgeving zoveel mogelijk beschermd is tegen overlast (bijvoorbeeld door geluid of stank).

Milieuklacht melden

Voor het melden van milieuoverlast kunt u terecht bij Meldpunt Overijssel.
U kunt onder andere de volgende zaken melden:

 • overlast van een bedrijf;
 • kwaliteit van het zwemwater;
 • een situatie met stank- of geluidsoverlast;
 • overlast van een weg of waterweg;
 • illegale afvaldump of houtkap.

Meldpunt Overijssel is altijd telefonisch bereikbaar: 24 uur per dag 7 dagen in de week. Het meldpunt registreert uw klacht en geeft deze door aan de juiste instantie.

Kijk voor alle informatie over het meldpunt Overijssel op de pagina milieuklacht melden.

Voorwaarden

Op een handhavingsverzoek zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • u bent van mening dat een bedrijf of persoon zich niet houdt aan de omgevingsregelgeving; en
 • een bedrijf of inrichting valt onder het gezag van de provincie. Dit zijn meestal grote bedrijven zoals chemische bedrijven, staalbedrijven en stortplaatsen.

Termijn

Wij zullen uiterlijk binnen acht weken een besluit nemen. Als de zaak zeer complex is, kunnen wij deze termijn verlengen. U wordt daar dan van op de hoogte gesteld.

Wet- en regelgeving

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

 1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
 2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Aanpak

U kunt het handhavingsverzoek indienen via het formulier 'Handhavingsverzoek' op deze pagina.

Of per post:
Gedeputeerde Staten van Overijssel
t.a.v. team Handhaving
Postbus 10078
8000 GB Zwolle.

Uw handhavingsverzoek bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • de naam van het bedrijf waartegen u een verzoek indient;
 • een beschrijving van de overtreding.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl