Aanleg voedselbossen


Voor wie

Particulieren en bedrijven

Wat

Een ontheffing voor het aanleggen van een voedselbos op landbouwgrond (bijvoorbeeld gronden in gebruik voor akkerbouw, weidebouw en tuinbouw). U kunt door middel van de registratie van uw percelen bij RvO in het kader van de Gecombineerde Opgave aantonen dat sprake is van landbouwgrond.

Waarom

Voor de aanleg van een voedselbos op landbouwgrond heeft u een ontheffing nodig.

Wij verlenen alleen een ontheffing. In sommige gevallen kan het zo zijn dat u voor een vergunning, bestemming of andere wet- en regelgeving nog contact moet opnemen met de gemeente.

Dit heb je nodig om het formulier in te vullen

  • Korte beschrijving van het aan te leggen voedselbos.
  • Digitale kaart op basis van Atlas van Overijssel (1:2. 500 - 1:25.000) waarbij de locatie van aanleg wordt aangegeven.
  • Kadastrale perceelnummers van waar het voedselbos wordt aangelegd
  • Toestemming van grondeigenaar (indien van toepassing).
  • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde.

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

  1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
  2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl