Mijnbouwlocaties: melding of vragen


Voor wie

Voor iedereen die iets wil weten, vragen of melden over een mijnbouwlocatie in Overijssel. Mijnbouw gaat over alle activiteiten in de diepe ondergrond (dieper dan 500 meter).

Wat

In Overijssel vinden verschillende vormen van mijnbouw plaats, zoals gaswinning, zoutwinning, winning van aardwarmte, maar ook opslag in lege zoutcavernes en lege gasvelden.

Waarvoor

Voor vragen en meldingen over mijnbouwlocaties in Overijssel. Wij zorgen ervoor dat uw vraag op de juiste plaats terecht komt.

Wetten die horen bij mijnbouw

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Contactgegevens

Het Staatstoezicht op de mijnen (SodM)
E-mail: info@sodm.nl  
Telefoon: 070 379 84 00
www.sodm.nl

Omgevingsdienst Twente
E-mail: info@odtwente.nl
Telefoon: 0546 749 500
www.odtwente.nl

Omgevingsdienst IJsselland
E-mail: info@odijsselland.nl
Telefoon: 088 525 10 50 (algemeen)
Telefoon: 038 425 24 23 (ongewoon voorval en andere meldingen)
www.odijsselland.nl