Luchthavenregeling


Voor wie

Eigenaren of beheerders van luchthavens.

Wat

Regeling voor toestemming om een terrein structureel (meer dan 12 dagen per jaar) te gebruiken als luchthaven voor het opstijgen en landen met een luchtvaartuig. Het gaat om de volgende luchtvaartuigen: vliegtuig, helikopter, microlight airplane (MLA), gemotoriseerd schermvliegtuig (paramotortrike) of zweefvliegtuig.

Waarvoor

Er mag geen geluidshinder of onveiligheid ontstaan door een luchthaven. De in- en uitvliegroutes van het terrein moeten obstakelvrij zijn. Voor het gebruik van een terrein als luchthaven zijn regels. Daarom is toestemming van de provincie nodig.

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

  1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
  2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Aanpak

Voorwaarden

  • Het luchthaventerrein ligt niet in een natuurgebied van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden of een Natura 2000-gebied.
  • De eigenaar van het terrein gaat ermee akkoord dat het terrein de functie luchthaven krijgt.

Vrijstelling

Voor sommige luchtvaartuigen hoeft u geen luchthavenregeling aan te vragen. Dit is zo voor de uitoefening van ongemotoriseerde luchtsporten. Ook de paramotor (voetstarters) valt onder deze vrijstelling. De luchtvaartuigen met vrijstelling staan in de Wet Luchtvaart en bijbehorende Rijksregelgeving.

Incidenteel gebruik van een terrein

De Wet luchtvaart verbied het opstijgen of landen met een luchtvaartuig buiten een luchthaven. Wij kunnen een ontheffing verlenen van dit verbod, een zogenaamde TUG (Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik van een terrein gelegen buiten een luchthaven) ontheffing. Meer informatie vind u op de pagina een ontheffing voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik aanvragen.

Luchthavens in Overijssel

De ligging van de 4 luchthaventerreinen in Overijssel is te vinden via de Atlas van Overijssel. Het gaat om drie helihavens en het zweefvliegveld Lemelerveld. De twee helihavens bij ziekenhuizen zijn bestemd voor medische vluchten (traumahelikopters). Op de derde helihaven vinden commerciële activiteiten plaats, zoals zakelijke en recreatieve vluchten.

Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag voor de regionale burgerluchthavens met uitzondering van vliegveld Twente. De burgerluchtvaart bestaat uit alle niet-militaire luchtvaart, en is verdeeld in de recreatieve luchtvaart en de commerciële luchtvaart.

Wij hebben zeggenschap over het ‘landzijdige gebruik' van luchtvaartterreinen, dat wil zeggen het opstijgen en landen van luchtvaartuigen. Het Rijk gaat over de manier waarop luchtvaartuigen zich gedragen in het luchtruim, het ‘luchtzijdige gebruik'. Ook de veiligheid op het luchthaventerrein en de beveiliging daarvan vallen onder het Rijk.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl