Terinzagelegging: Natuurbeheerplan Overijssel is gewijzigd

Gedeputeerde Staten hebben op 12 september 2023 wijzigingen in het Natuurbeheerplan Overijssel vastgesteld. De laatste versie van het plan vindt u op deze pagina. De gewijzigde onderdelen zijn in paragraaf 1.3 van het Natuurbeheerplan opgenomen.

De aanpassing van het Natuurbeheerplan Overijssel betreft wijzigingen van eigendom en wijzigingen in natuurbeheertypen als gevolg van doorontwikkeling, inrichting en monitoring van de natuur. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de kaarten van het natuurbeheerplan. Daarmee zijn de beheertypen op de kaart weer in overeenstemming met de situatie in de praktijk. Er zijn diverse aanleidingen voor het doorvoeren van wijzigingen, zoals Natura 2000-processen bij het Springendal en de verdere inrichting van de Barsbekerbinnenpolder. Verder gaat het om aanplant van bossen en wijzigingen van beheertype als gevolg van doorontwikkeling, inrichting, uitgevoerde veldbezoeken en monitoring van de natuur. Dat de situatie op een perceel veranderd is, kan het gevolg zijn van veranderingen in de abiotiek door bijvoorbeeld vernatting, verdroging of inrichtingsmaatregelen in de omgeving.

Ter inzage

Het gewijzigde Natuurbeheerplan ligt van maandag 18 september 2023 tot en met vrijdag 27 oktober 2023 ter inzage.

Ter inzage op locatie

U kunt het Natuurbeheerplan Overijssel van 18 september 2023 tot en met 27 oktober 2023 inzien in het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle. U kunt zich tijdens reguliere openingstijden melden bij de receptie.