RES West-Overijssel: Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Gedeputeerde Staten hebben op 31 januari 2023 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 West-Overijssel vrijgegeven voor inspraak en overleg.

Für eine deutsche Version wenden Sie sich bitte an reswestoverijssel@overijssel.nlVerwijst naar een andere website, danke.

Aanleiding: Op weg naar RES West-Overijssel 2.0

De samenwerkende partners in West-Overijssel werken in de Regionale Energiestrategie (RES) onder andere aan de opwek van duurzame energie. Afgesproken is om in 2030 samen 1,8 TWh aan duurzame energie op te wekken. Hiervoor worden zoekgebieden aangewezen waar wind- en zonneparken een plek kunnen krijgen. Om de milieueffecten van deze parken in beeld te brengen, starten de samenwerkende partners in West-Overijssel een onderzoek: een PlanMER.

Om te bepalen wat er onderzocht wordt en tot op welk niveau, is een conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze notitie bevat het plan van aanpak voor het op te stellen PlanMER en geeft antwoord op de vragen: welke milieueffecten gaan we onderzoeken? En op welke thema’s? We kijken daarbij naar de effecten op leefbaarheid van mens en dier, veiligheid, landschap, natuur, de infrastructuur van het energienet en de maatschappelijke kosten. Dat gebeurt op regionaal niveau voor de regio West-Overijssel. Dat is anders dan een onderzoek naar een specifiek windpark waar op lokaal niveau naar de milieueffecten wordt gekeken voor bijvoorbeeld woningen die in de buurt staan.

Ter inzage

U kunt de NRD inzien vanaf woensdag 8 februari tot woensdag 22 maart 2023.

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan op werkdagen op de volgende locatie(s):

 • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2
 • Stadhuis gemeente Dalfsen, Raadhuisstraat 1, 7721 AX Dalfsen
 • Stadhuis gemeente Deventer, Grote Kerkhof, 7411 VA Deventer
 • Gemeentehuis Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg
 • Stadhuis gemeente Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1, 8261 DD Kampen
 • Gemeentehuis Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1, 8131 BN
 • Stadhuis gemeente Ommen, Chevalleraustraat 2, 7731 EE Ommen
 • Stadhuis gemeente Raalte, Zwolsestraat 16, 8101 AC RAALTE
 • Gemeentehuis Staphorst, Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
 • Stadhuis gemeente Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk
 • Gemeentehuis Zwartewaterland, Telvorenstraat, 8061 CB Hasselt
 • Stadskantoor gemeente Zwolle, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle

Meer informatie

Tijdens de periode van terinzagelegging van de NRD organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomst wordt de NRD inhoudelijk nader toegelicht, krijgt u meer informatie over het proces, de juridische procedure en kunt u vragen stellen:

Informatiebijeenkomst

Datum: woensdag 22 februari 2023
Tijd: Blok 1: van 16.00 – 17.30 uur en blok 2: 19.30 – 21.00 uur
Locatie: digitaal

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. U dient zich vooraf aan te melden per mail. Dit kan via het e-mailadres reswestoverijssel@overijssel.nlVerwijst naar een andere website. Wij verzoeken u ook om aan te geven aan welke sessie u wilt deelnemen (middag of avond). Aanmelden kan tot en met 17 februari 2023. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk dinsdag 21 februari 2023 een email met de inloggegevens om deel te kunnen nemen aan de informatiebijeenkomst.