Terinzagelegging Ontwerp-ontheffing Omgevingsverordening Staphorst

Gedeputeerde Staten maken bekend dat met ingang van donderdag 2 maart 2023 het ontwerp van de ontheffing van de Omgevingsverordening ‘Eerste fase Circulair Energielandschap Staphorst’ voor een periode van 6 weken ter inzage ligt. Iedereen kan tijdens de termijn dat de ontwerp-ontheffing ter inzage ligt daarop een zienswijze indienen.

De ontwerp-ontheffing ligt ter inzage omdat de Omgevingsverordening in artikel 11.2.1 voorschrijft dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is als de hardheidsclausule wordt toegepast.

De gemeente Staphorst doet een beroep op deze hardheidsclausule voor de ontwikkeling van bedrijventerrein op een locatie in de buurt van Uithofsweg 2 in Staphorst. Dit bedrijfsterrein is bedoeld voor twee lokale bedrijven die een grote bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling van een circulair energiegebied. Het nieuwe bedrijventerrein vormt de eerste fase van het Circulaire Energielandschap dat Staphorst wil realiseren in dit deel van het buitengebied.

Gedeputeerde Staten hebben op 21 februari 2023 besloten om onder voorwaarden mee te werken aan het verzoek van de gemeente Staphorst. Met de ontheffing - waarvan het ontwerp ter inzage wordt gelegd - krijgt de gemeente Staphorst toestemming om af te wijken van de provinciale Omgevingsverordening.

Ter inzage

U kunt vanaf donderdag 2 maart tot en met woensdag 12 april 2023 alle documenten bekijken.

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan op werkdagen op de volgende locatie(s):

  • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2

Graag eerst een afspraak maken, vervolgens kunt u zich melden bij de balie van de provincie Overijssel en vragen naar contactpersoon mevrouw Majorie van Beest.