Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen partiële herziening aansluiting N315 – N768


Inleiding

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen hebben op dinsdag 5 juli 2022 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening aansluiting N315 – N768’ ter inzage te leggen.

Het plan omvat het herinrichten van de aansluiting N315 met de Eibergsestraat (kruispunt nabij voormalig Danspaleis). Provincie Overijssel wordt de nieuwe wegbeheerder van een gedeelte van de oude N18 (Eibergsestraat). De oude N18 wordt na overdracht omgenummerd tot de N768. Door de aanleg van de nieuwe N18 maakt minder verkeer gebruik van de oude N18. Eveneens is het verkeerslicht op de aansluiting van de N315 met de N768 toe aan vervanging. Uit onderzoek naar een verkeersveilige en passende herinrichting is gekozen om het kruispunt aan te passen in een rotonde (enkelstrooks).

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan inclusief bijbehorende bijlagen ligt van vrijdag 8 juli t/m donderdag 18 augustus 2022 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Haaksbergen en online. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1200-0001.

Bekijk de terinzagelegging op de website van de gemeente Haaksbergen:

Bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening... | Gemeente Haaksbergen en kijk hier voor de terkeningen:

Ruimtelijkeplannen.nl

Contact

Bert Zandvoort

Telefoon: 06 21 12 36 78
E-mail: n315n768@overijssel.nl

Bekijk ook:

de webpagina van dit project op deze website