Terinzagelegging ontwerp-wijzigingen van het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek


Inleiding

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben wijzigingen van het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek in ontwerp vastgesteld. De reden hiervoor is de uitspraak van de Raad van State van 16 maart 2018 over het beheerplan.

De Raad van State keurde de beoordeling van de activiteiten bemesting en drainage af. Deze onderdelen van het beheerplan hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel nu aangepast.

Ter inzage

De ontwerp-wijzigingen liggen zes weken ter inzage met ingang van vrijdag 4 juni 2021 tot en met donderdag 15 juli 2021.

Ter inzage op locatie

Het beheerplan is als inkijkexemplaar beschikbaar op het Provinciehuis Overijssel (Luttenbergstraat 2 in Zwolle).

Een zienswijze indienen

In deze periode van de terinzagelegging mag iedereen een zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen alleen betrekking hebben op de gewijzigde onderdelen van het beheerplan. De gewijzigde onderdelen zijn in het plan blauw gemarkeerd.

Het indienen van een zienswijze kan:

  • Digitaal: via een mail naar inspraaknatura2000@overijssel.nl;
  • Schriftelijk: via een brief naar Postbus 10078, 8000 GB Zwolle;
  • Mondeling: hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via het secretariaat van de eenheid Natuur en Milieu, 038 – 499 85 00.

Meer informatie

Tijdens de periode van terinzagelegging van de ontwerp-wijzigingen organiseren wij een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Vanwege corona is dit een digitale informatiebijeenkomst.

De digitale informatiebijeenkomst is op donderdag 17 juni 2021 van 19.00 tot 20.00 uur via Teams. Tot en met zondag 13 juni 2021 kunt u zich via een mail naar inspraaknatura2000@overijssel.nl aanmelden. Na aanmelding ontvangt u, een aantal dagen voor de informatiebijeenkomst, een e-mail met de toegangslink voor de bijeenkomst.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Francina Geschiere, fj.geschiere@overijssel.nl, 038 – 499 75 16.