Terinzagelegging Aanvullende ondergeschikte wijzigingen in Natuurbeheerplan


Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 12 oktober 2020 enkele aanvullende ondergeschikte wijzigingen op de kaart van het Natuurbeheerplan Overijssel vastgesteld.

Ter inzage

U kunt vanaf maandag 19 oktober 2020 ter inzage tot maandag 30 november 2020 alle documenten bekijken.

Online bekijken

U kunt de documenten online bekijken:

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan op werkdagen op de volgende locatie:

  • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2

Bezwaar maken

Iedereen mag bezwaar maken. Bezwaar is alleen mogelijk tegen de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het Natuurbeheerplan.Dit kan op de volgende manieren:

Gedeputeerde Staten van Overijssel
Ter attentie van E.Visser
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Vermeld daarbij ‘'Bezwaar Wijziging Natuurbeheerplan'. Reageer uiterlijk voor maandag 30 november 2020.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij Eenheid Natuur en Landschap

Emy Visser

Telefoon: 038 499 83 54
E-mail: ec.visser@overijssel.nl