Terinzagelegging aansluiting N315/N768


Inleiding

Herinrichting Aansluiting N315/N768 (Danspaleis)

De provincie Overijssel is in 2022 de nieuwe wegbeheerder van een gedeelte van de oude N18, plaatselijk bekend als Eibergsestraat. De oude N18 wordt na overdracht omgenummerd tot de N768. Door de aanleg van de nieuwe N18 maakt minder verkeer gebruik van de oude N18. Daarnaast is het verkeerslicht op de aansluiting van de N315 met de N768 (in de volksmond kruispunt Danspaleis) toe aan vervanging. Daarom is onderzoek gedaan naar een verkeersveilige en passende herinrichting van het kruispunt. Verschillende varianten zijn onderzocht. Hieruit komt een (enkelstrooks) rotonde als beste optie naar voren.

Gedeputeerde Staten hebben op 8 juni 2021 het Ontwerpplan in Hoofdlijnen Aansluiting N315/N768 vastgesteld.

Ter inzage

U kunt vanaf 14 juni tot en met 26 juli 2021 het Ontwerpplan in Hoofdlijnen bekijken.

Ontwerpplan in Hoofdlijnen Aansluiting N315-N768 zonder bijlagen (pdf, 4,2 MB)

De uitgebreide bijlagen kunt u inzien bij Gemeente Haaksbergen en Provincie Overijssel.

Gemeente Haaksbergen
Blankenburgerstraat 28
7481 EB Haaksbergen

Provincie Overijssel
Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle

Ter inzage via digitale bijeenkomst

Het Ontwerpplan in Hoofdlijnen presenteren wij, door de coronamaatregelen, niet op de traditionele wijze via een inloopbijeenkomst. Wij organiseren op 24 juni 2021 een digitale bijeenkomst waarin het plan wordt gepresenteerd en u digitaal vragen kunt stellen. Voor deze sessie kunt u zich tot en met 21 juni 2021 aanmelden. Aanmelden kan een e-mail te sturen naar n315n768@overijssel.nl.

Na uw aanmelding krijgt u een bevestiging van deelname en een zogenoemde link waarmee u op 24 juni 2021 om 19:00-20:30 uur deel kunt nemen aan de digitale bijeenkomst.

Een inspraakreactie indienen

Iedereen mag een inspraakreactie indienen, binnen de bovengenoemde periode. Dit kan op de volgende manieren:

  • Vul het online inspraakformulier in
  • Stuur een brief aan: Gedeputeerde Staten provincie Overijssel, de heer A. Zandvoort, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle onder vermelding van het projectnummer P19010 en kenmerk 2021/0140772.
  • Bel met Bert Zandvoort via telefoonnummer 06 21 12 36 78 of Lyan Halman 06 10 56 64 97.

Wat er gebeurt met uw inspraakreactie

Alle ingediende inspraakreacties worden na 26 juli 2021 gebundeld en in een Reactienota van commentaar voorzien. Deze inspraakreacties kunnen tot eventuele planaanpassingen leiden. De Reactienota en het eventueel aangepaste plan, leggen wij daarna ter vaststelling voor aan het College van Gedeputeerde Staten. Indieners van een reactie krijgen de reactienota toegestuurd. Na vaststelling van het definitieve Plan in Hoofdlijnen in het najaar van 2021, wordt met de bestemmingsplanprocedure en de verdere planuitwerking, zoals het opstellen van het contract van de aannemer, gestart. De start van de werkzaamheden vindt op z’n vroegst in najaar 2022 plaats.

Contact

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden kunt u met vragen contact opnemen met Bert Zandvoort via telefoonnummer 06 21 12 36 78 of via e-mail n315n768@overijssel.nl.