Energielening Overijssel, subsidie (Ubs 3.5)


Voor wie

Privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, sportverenigingen of kerkgenootschappen), maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken.

Wat

Rentekorting op een lening voor energiemaatregelen uit de geldende Energielijst. De lening zelf sluit u af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Waarvoor

Voor investeringen in energiemaatregelen voor bedrijfsgebouwen of processen. De maximale rentekorting is 3% op uw lening. De subsidie geldt niet voor windturbines.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380