Subsidies


Subsidies Subsidies Selectie Selectie selectie Selectie instellingen Eigenschappen Afbeelding tonen 0 Samenvatting tonen 0 Ordening Alfabetisch ALPHA Alfabetisch ALPHA Paginatypefilter Product 2017 productppc Items per pagina 50 Zoekopties Vrij zoeken 1 Zoekformulier persistent 1 Doelgroepen 0 Facetten Doelgroep facet:ppc doelgroep Thema facet:ppctheme Status facet:ppc status startpunt Startpunt Link https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ Algemeen Tekst bij niets gevonden Er zijn helaas geen subsidies gevonden. Gebruik een andere zoekterm of gebruik de navigatie links om een nieuwe selectie te maken. Rechterbalk Rechterbalk rechterbalk streamerrechterbalk Rechterbalk streamertekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Aanvraag subsidie   grijs-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Informatie over aanvraag subsidie Hoe vraagt u een subsidie aan? Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking? Meld wijzigingen in uw project Eindverantwoording en vaststelling Openbaar subsidieregister Wet- en regelgeving Staatssteun (kennisgeving) default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Bekijk ook... Europaloket Energiefonds Overijssel Overijssels noaberschapsfonds default-randuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok Subsidieaanvragen op basis van de ASV Als uw project niet past binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen onze beleidsdoelen, dan kunt u op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) een subsidie aanvragen. 199431ASV-aanvraag toptaaktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact Overijssel Loket Telefoon: 038 499 88 99Ma-vr van 08.30 tot 17.00 uurE-mail: subsidie@overijssel.nl default-randuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok Subsidieaanvragen voor Regio Deals U kunt aanvragen voor projecten uit de Regio Deals. 222608Regio Deals Twente en Regio Zwolle toptaaktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Coronavirus: gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage Project uitstellen of niet door laten gaan? Laat het ons weten. Coronavirus en de gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek Formulier: nasturen bijlagen default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok MijnOverijssel Inloggen MijnOverijssel Via DigiD (particulieren) of eHerkenning niveau EH2 (niet-particulieren) kunt u inloggen op MijnOverijssel, daar vindt u een overzicht van uw aanvragen. LET OP: als u een subsidie wilt aanvragen voor één van de Europese regelingen (POP3) heeft u minimaal niveau EH2+ nodig. Op het pop3-webportal kunt u hier meer over lezen. Aanvragen via DigiD is alleen mogelijk als u subsidie aanvraagt voor de Jonge Landbouwers regeling! default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok NIEUW - Accountantsverklaring is niet meer nodig! Hiermee worden uw administratieve lasten verlaagd en kunt u sneller een financiële verantwoording indienen. toptaaktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Op 24 december en 31 december is het Overijssel Loket om 15.00 uur gesloten. En op 25 december en 1 januari is het provinciehuis gesloten. E-mails behandelen we de eerstvolgende werkdag. streamertekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Het inloggen met E-herkenning werkt niet. Dit komt door een technische storing. We werken aan een oplossing! Lay-out Lay-out Subsidie voor (middel)grote werkgevers waar mogelijkheden voor thuiswerken zijn. Het gaat om het maken van een thuiswerkplan om werknemers een deel van hun werktijd structureel te laten thuiswerken en tegelijk te zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/voucherregeling-thuiswerkplannen/Subsidie voor het basisonderwijs om het W&T Kompas in te voeren. Dit W&T Kompas geeft scholen inzicht in hoe ver wetenschap en techniek zijn opgenomen in de lessen en om ontwikkeldoelen te formuleren die aansluiten bij de visie van de school.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/wetenschap-techniek-primair-onderwijs/Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor het ontwikkelen van een wijkuitvoeringsplan. Dit is een plan voor een wijk die helemaal overgaat naar een aardgasvrije energievoorziening. Op basis van het plan kan de overgang door de betrokkenen worden gestart.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energietransitie/Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van de sociale kwaliteit in Overijssel. Het gaat vooral om de zelfredzaamheid van inwoners van Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/sociale-kwaliteit/zelfstandig-leven-en/Subsidie voor activiteiten om over voldoende zoetwater te beschikken en de nadelige effecten van droogte tegen te gaan in de regio Oost -Nederland.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/zoetwatervoorziening-overijssel-2020-2021/Subsidie voor Overijsselse terreinbeherende natuurorganisaties voor het uitvoeren van zoetwatermaatregelen binnen het werkgebied van het Waterschap Vechtstromen. https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/terreinbeherende/227977Voucherregeling thuiswerkplannen225315Wetenschap en Techniek primair onderwijs218439Wijkuitvoeringsplannen energietransitie gebouwde omgeving Overijssel209277Zelfstandig leven en gezond bewegen225337Zoetwatervoorziening Overijssel 2020 t/m 2021218258Zoetwatervoorzieningen door Terreinbeherende Natuurorganisaties (TBO's) Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Footer Footer footerblokblokken Blokken footerbloktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Overijssel op sociale media  Facebook Flickr Instagram LinkedIn Twitter YouTube footerbloktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact & bezoekadres Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZwolleOpen: ma-vrij 7.00-19.00 uur Overijssel Loket: 038 499 88 99Loket open: ma-vrij 8.30-17.00 uur E-mail: postbus@overijssel.nlPostbus 10078, 8000 GB Zwolle footerbloklijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Over uw Privacy170965Persoonsgegevens bij provincie Overijssel223927Informatiebeveiliging footerbloklijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Ga direct naar129332Contact en route141801Bestuur184273Loket2Onderwerpen143105Cijfers, kaarten en onderzoek150864Persvoorlichterslink-1495225Vacatures55Sitemap logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Wapen Provincie Overijssel /publish/pages/143473/wapen_provincie_overijssel.gif wapen_provincie_overijssel.gif #img_pagvld_1441513_0, .img_pagvld_1441513_0 { width:198px; max-width:198px; height:145px; max-height:145px; } .achtergrond_img_pagvld_1441513_0 { background-image: url( /publish/pages/143473/wapen_provincie_overijssel.gif ); } wapen_provincie_overijssel.gif Responsive 1 defaultuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok Hoe toegankelijk is deze site? Deze website is digitoegankelijk volgens de vereisten van WCAG 2.1 AA, vastgesteld op 1 juli 2020. link-1312793Certificaat van toegankelijkheid defaulttekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Archief website Sinds 21 juli 2017 wordt deze website gearchiveerd. Dit archiefweb is te bekijken via overijssel.archiefweb.eu. Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Header Header blokken Blokken primaire-navigatieprimaire-navigatie Primaire navigatie Primaire navigatie primaire-navigatie-blok blok Blok Titel Menu Uitvalmenu Uitgebreid uitvalmenu uitgebreid-uitvalmenu Uitgebreid uitvalmenu uitgebreid-uitvalmenu Starten met home 1 Items per rij 4 secundaire-navigatiesecundaire-navigatie Secundaire navigatie Secundaire navigatie secundaire-navigatie-blok blok Blok Presentatievorm Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Het logo van de Provincie Overijssel /publish/pages/143474/het_logo_van_de_provincie_overijssel.png het_logo_van_de_provincie_overijssel.png /publish/pages/143474/172px/het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg #img_pagvld_1441522_0, .img_pagvld_1441522_0 { width:335px; max-width:335px; height:90px; max-height:90px; } .achtergrond_img_pagvld_1441522_0 { background-image: url( /publish/pages/143474/het_logo_van_de_provincie_overijssel.png ); } #img_pagvld_1441522_0.size_172px, .img_pagvld_1441522_0.size_172px { width:172px;max-width:172px;height:46px;max-height:46px; } .achtergrond_img_pagvld_1441522_0.size_172px { background-image: url( /publish/pages/143474/172px/het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg ); } het_logo_van_de_provincie_overijssel.png Responsive 1 zoekenzoeken Zoeken Zoeken zoeken-blok blok Blok Titel Zoek sitepadsitepad Sitepad Sitepad sitepad-blok blok Blok Titel Kruimelpad Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta
Facetten
Doelgroep
Status
Thema

Coronavirus: gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage

Project uitstellen of niet door laten gaan? Laat het ons weten.

Coronavirus en de gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage

Contact Overijssel Loket

Telefoon: 038 499 88 99
Ma-vr van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail: subsidie@overijssel.nl

NIEUW - Accountantsverklaring is niet meer nodig!

Hiermee worden uw administratieve lasten verlaagd en kunt u sneller een financiële verantwoording indienen.

Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek

Subsidieaanvragen op basis van de ASV

Als uw project niet past binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen onze beleidsdoelen, dan kunt u op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) een subsidie aanvragen.

Subsidieaanvragen voor Regio Deals

U kunt aanvragen voor projecten uit de Regio Deals.

MijnOverijssel

Inloggen MijnOverijssel

Via DigiD (particulieren) of eHerkenning niveau EH2 (niet-particulieren) kunt u inloggen op MijnOverijssel, daar vindt u een overzicht van uw aanvragen.

LET OP: als u een subsidie wilt aanvragen voor één van de Europese regelingen (POP3) heeft u minimaal niveau EH2+ nodig. Op het pop3-webportal kunt u hier meer over lezen. Aanvragen via DigiD is alleen mogelijk als u subsidie aanvraagt voor de Jonge Landbouwers regeling!