Subsidies


Subsidies Subsidies Selectie Selectie selectie Selectie instellingen Eigenschappen Afbeelding tonen 0 Samenvatting tonen 0 Ordening Alfabetisch ALPHA Alfabetisch ALPHA Paginatypefilter Product 2017 productppc Items per pagina 50 Zoekopties Vrij zoeken 1 Zoekformulier persistent 1 Doelgroepen 0 Facetten Doelgroep facet:ppc doelgroep Thema facet:ppctheme Status facet:ppc status startpunt Startpunt Link https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ Algemeen Tekst bij niets gevonden Er zijn helaas geen subsidies gevonden. Gebruik een andere zoekterm of gebruik de navigatie links om een nieuwe selectie te maken. Rechterbalk Rechterbalk rechterbalk streamerrechterbalk Rechterbalk streamertekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Aanvraag subsidie   grijs-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Informatie over aanvraag subsidie Hoe vraagt u een subsidie aan? Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking? Meld wijzigingen in uw project Eindverantwoording en vaststelling Openbaar subsidieregister Wet- en regelgeving Staatssteun (kennisgeving) default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Bekijk ook... Europaloket Energiefonds Overijssel Overijssels noaberschapsfonds default-randuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok Subsidieaanvragen op basis van de ASV Als uw project niet past binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen onze beleidsdoelen, dan kunt u op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) een subsidie aanvragen. 199431ASV-aanvraag toptaaktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact Overijssel Loket Telefoon: 038 499 88 99Ma-vr van 08.30 tot 17.00 uurE-mail: subsidie@overijssel.nl default-randuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok Subsidieaanvragen voor Regio Deals U kunt aanvragen voor projecten uit de Regio Deals. 222608Regio Deals Twente en Regio Zwolle toptaaktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Coronavirus: gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage Project uitstellen of niet door laten gaan? Laat het ons weten. Coronavirus en de gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek Formulier: nasturen bijlagen default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok MijnOverijssel Inloggen MijnOverijssel Via DigiD (particulieren) of eHerkenning niveau EH2 (niet-particulieren) kunt u inloggen op MijnOverijssel, daar vindt u een overzicht van uw aanvragen. LET OP: als u een subsidie wilt aanvragen voor één van de Europese regelingen (POP3) heeft u minimaal niveau EH2+ nodig. Op het pop3-webportal kunt u hier meer over lezen. Aanvragen via DigiD is alleen mogelijk als u subsidie aanvraagt voor de Jonge Landbouwers regeling! default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok NIEUW - Accountantsverklaring is niet meer nodig! Hiermee worden uw administratieve lasten verlaagd en kunt u sneller een financiële verantwoording indienen. toptaaktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Op 24 december en 31 december is het Overijssel Loket om 15.00 uur gesloten. En op 25 december en 1 januari is het provinciehuis gesloten. E-mails behandelen we de eerstvolgende werkdag. streamertekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Het inloggen met E-herkenning werkt niet. Dit komt door een technische storing. We werken aan een oplossing! Lay-out Lay-out Subsidie voor duurzaam innoveren in de sectoren High Tech Systemen en Materialen en ICT, AgroFood, Life Science and Health, Chemie en Energie en Biobased Economy, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Water en Logistiek. De subsidie ondersteunt mkb-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen aanlopen. In deze beginfase is er vaak nog geen zicht op succes van marktintroductie of verdienmodellen. Met deze subsidie stimuleren wij bedrijven om hun ideeën om te zetten in acties.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mit-subsidie-ubs-6-7/Subsidie voor mkb-ondernemingen voor projecten bestaande uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het project moet passen binnen de sectoren High Tech Systemen en Materialen en ICT, AgroFood, Life Science and Health, Chemie en Energie en Biobased Economy of Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mit-tender-subsidie/Voor alle Overijsselse ondernemers in het mkb. Of u nu een bouwbedrijf heeft, in de maakindustrie zit, agrariër of winkelier bent of in de culturele sector actief bent. Ook voor kennisondersteuning op het gebied van agro en food.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mkb-voucher/Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor de voorbereiding en uitvoering van projecten en subsidieprogramma’s die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/mobiliteit/Subsidie voor natuurbeheerders voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapsbeheer in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/natuur/natuur/Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de relatie tussen natuur en samenleving.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/natuur-en/Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor het opheffen, beveiligen of het realiseren van een eenvoudige alternatieve voorziening voor een Niet actief beveiligde overweg (NABO). De overweg moet openbaar toegankelijk zijn.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/actief-beveiligde-overwegen-nabo/Subsidie voor een nieuwe Overijsselse maker of groep van nieuwe Overijsselse makers. De maker is de artistiek leider van de productie of degene die een kunstwerk maakt. De maker heeft zich nog niet of maar beperkt als professional laten zien in de cultuursector.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/nieuwe-makers/Subsidie voor nieuwe vormen van lokaal personenvervoer in Overijssel daar waar collectieve systemen, zoals openbaar vervoer, niet of laag frequent rijdenhttps://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/nieuwe-mobiliteit/Subsidie voor een benoemde groep van agrarische ondernemers voor aangeschafte mobile elektrisch rasters die geschikt zijn voor een effectieve afweer van wilde zwijnen. De ondernemer heeft voor 1 januari 2020 aantoonbaar schade ondervonden aan landbouwgronden.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/nul-schade-aanpak-wilde-zwijnen/Subsidie voor het opruimen van achtergelaten drugsafval.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/opruiming-drugsafval-overijssel-2021-2024/Subsidie voor het opstellen van een Bidbook streekeigen landschapsbeheer en procesondersteuning om de beheerorganisatie vorm te geven. Dit is een plan dat door een georganiseerde groep inwoners of ondernemers in het kader van streekeigen landschapsbeheer wordt opgesteld. In dit plan wordt in beeld gebracht wat er nodig is voor het landschapsbeheer in de woon- of werkomgeving. Het resultaat is een plan, waarin de wensen en eisen van, voor en door het gebied voor het toekomstige streekeigen landschapsbeheer zijn beschreven.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/opstellen-bidbook-streekeigen-landschapsbeheer/Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor de voorbereiding en uitvoering van Overijssel toont talent. Deze subsidie was eerder bekend onder de naam Week van de Amateurkunst.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/overijssel-toont-talent/Subsidie voor het verbeteren van de verkavelingsstructuur in het landelijk gebied. Via vrijwillige planmatige kavelruilprojecten kan gewerkt worden aan betere landbouwstructuur en betere grondgebondenheid. Dit is belangrijk om de duurzaamheid van de sector te bevorderen. Het helpt ook om de andere functies op de juiste plek te krijgen, denk aan natuur, water en minder transportbewegingen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/planmatige-vrijwillige-kavelruil/Subsidie voor een nieuw vrijetijdseconomisch product dat door samenwerkende ondernemers of organisaties uit Overijssel ontwikkeld is. Het product draagt bij aan het aantrekkelijker en sterker maken van de vrijetijdssector in Overijssel (PMPC).https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/product-markt/Europese subsidie voor fysieke investeringen in innovaties binnen de agrarische sector.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-fysieke-0/Europese subsidie voor fysieke watergerelateerde investeringen voor innovatie van agrarische ondernemingen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-fysieke/Europese subsidie voor projecten ter verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-1/Subsidie om het programma voor cultuuronderwijs verder te ontwikkelen. Dit programma verbetert de deskundigheid van het onderwijs en culturele instellingen. Daarnaast is het de bedoeling dat cultuurbeleid binnen het onderwijs een vaste plek krijgt.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-lopende/Europese subsidie voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied van Overijssel die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw -, water - en klimaatdoelen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-niet/Europese subsidie voor niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-niet-0/Subsidie om het programma voor cultuuronderwijs verder te ontwikkelen. Dit programma verbetert de deskundigheid van het onderwijs en culturele instellingen. Daarnaast is het de bedoeling dat cultuurbeleid binnen het onderwijs een vaste plek krijgt.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-productieve/Europese subsidie voor samenwerking voor innovaties (water).https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling/Europese subsidie voor Samenwerking voor innovaties in de landbouw.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-0/Europese subsidie voor demonstraties, het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers op het gebied van waterbeheer.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-trainingen/Subsidie voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Noord Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-uitvoering-1/Subsidie voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Noordoost Twente.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-uitvoering-0/Subsidie voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Salland.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-uitvoering/Subsidie voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Zuidwest Twente.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-uitvoering-2/Subsidie voor de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten om te komen tot samenwerkingsprojecten. Ook kan subsidie worden gevraagd voor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten. De projecten dienen te passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Noord Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-4/Subsidie voor de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten om te komen tot samenwerkingsprojecten. Ook kan subsidie worden gevraagd voor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten. De projecten dienen te passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Noordoost Twente.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-3/Subsidie voor de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten om te komen tot samenwerkingsprojecten. Ook kan subsidie worden gevraagd voor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten. De projecten dienen te passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Zuidwest Twente.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-2/Subsidie voor een rijksmonument of een zelfstandig onderdeel daarvan.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/restauratie/Subsidie voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan meer sporten en bewegen in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/sociale-kwaliteit/samen-elkaar-leven/Subsidie voor activiteiten op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie in de provincie Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/slimme-duurzame/Subsidie voor snel groeiende bedrijven voor de uitvoering van activiteiten en/of investeringen die bijdragen aan de groei en toekomstbestendigheid van het bedrijf.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/snel-groeiende/Subsidie voor de instandhouding van een multifunctionele accommodatie (Mfa). De Mfa gaat hiervoor een extra of aanvullende sociale inspanning leveren. Mfa's zijn samenwerkingsverbanden waarbij verschillende maatschappelijke organisaties die vanuit een centrale locatie hun voorzieningen, producten en diensten aanbieden. Bijvoorbeeld Kulturhusen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/sociale-kwaliteit/sociale-hypotheek-overijssel/Subsidie voor mkb-ondernemingen voor activiteiten in de ideefase van een energie-innovatie initiatief. Het gaat om ondersteuning bij het uitwerken van ideeën tot energieprojectplan en technisch, juridisch of financieel advies.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/stimuleren-energie-innovatie/Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor de inzet van energieadviseurs. Hiermee krijgen woningeigenaren in Overijssel een gratis energieadvies aan huis. De subsidie is ook bedoeld voor activiteiten die particuliere woningeigenaren stimuleren om van dit advies gebruik te maken.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/stimuleren/Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van wooneenheden in leegstaand vastgoed of op braakliggend terrein in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/stimuleren/Subsidie voor activiteiten voor toekomstgerichte vormen van kringlooplandbouw met een gezonde bedrijfsvoering. De nadruk ligt op het in de praktijk brengen van kringlooplandbouw. Hieronder vallen demonstraties, praktijkleertrajecten en kennisdeling. En ook de ontwikkeling van een beloningssysteem dat meerdere agrarische ondernemingen over kan halen om ecosysteemdiensten op hun agrarische bedrijf te verbeteren of uit te breiden.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/stimulering-toekomstbestendige-verduurzaming/Subsidie voor een samenhangende, regiospecifieke benadering van onder meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van leefomgeving en water. Alleen met naam genoemde aanvragers kunnen hiervoor aanvragen. De subsidie komt voort uit het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP).https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/subsidie-interbestuurlijk-programma-vitaal/Subsidie voor de uitvoering van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de realisatie van de maatregelen ten behoeve van de Natura 2000-gebieden.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/gebiedsontwikkeling/uitvoering/Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het Energieprogramma.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/uitvoering-programma/Subsidie voor het treffen van maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de condities voor soorten zoals opgenomen in de Aandachtsoortenlijst.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/verbeteren-condities/Subsidie voor de verplaatsing van een landbouwbedrijfsgebouw ter bevordering van de grondverwerving voor de Ontwikkelopgave Natura 2000.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/gebiedsontwikkeling/verplaatsing/Subsidie voor een productie in alle kunstdisciplines in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/versterking/Subsidie voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan meer sporten en bewegen in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/sociale-kwaliteit/vitale-gezonde-samenleving/Subsidie voor activiteiten die de vitaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van de stad vergroten.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/vitaliteit-steden-stadsarrangementen/Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor hulp bij de totstandkoming van een lokale overeenkomst voor cultuuronderwijs.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/voucherregeling/216835MIT-Haalbaarheidsprojecten (Ubs 6.7.2)216817MIT-R en D-samenwerkingsprojecten (TENDER) (Ubs 6.7.3)228695MKB-voucher208344Mobiliteit Overijssel208318Natuur- en landschapsbeheer (SNL)211554Natuur en samenleving 2.0225929Niet actief beveiligde overwegen (NABO)208301Nieuwe makers Overijssel208285Nieuwe mobiliteit Overijssel225878Nul-schade-aanpak wilde zwijnen208221Opruiming drugsafval Overijssel 2021-2024225861Opstellen bidbook streekeigen landschapsbeheer Overijssel228257Overijssel toont talent226962Planmatige vrijwillige kavelruil208181Product Markt Partner Combinaties (PMPC's) Toerisme Overijssel (TENDER)210072Regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw203989Regeling Fysieke watergerelateerde investeringen voor innovatie van agrarische ondernemingen205602Regeling Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven201798Regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER (POP3)203971Regeling Niet productieve investeringen water204895Regeling Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap215017Regeling Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS204731Regeling Samenwerking voor innovaties (water)204732Regeling Samenwerking voor innovaties in de landbouw204092Regeling Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties waterbeheer204728Regeling Uitvoering LEADER projecten - LAG Noord Overijssel204727Regeling Uitvoering LEADER projecten - LAG Noordoost Twente204705Regeling Uitvoering LEADER projecten - LAG Salland204676Regeling Uitvoering LEADER projecten - LAG Zuidwest Twente210091Regeling Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Noord Overijssel210090Regeling Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Noordoost Twente210078Regeling Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zuidwest Twente208199Restauratie rijksmonumenten (TENDER)211385Samen voor elkaar - een leven lang bewegen219820Slimme en duurzame mobiliteit Overijssel217968Snel groeiende bedrijven226878Sociale hypotheek Overijssel 2.0223798Stimuleren energie innovatie220552Stimuleren energieadvies aan huis via energieloketten219979Stimuleren wooninitiatieven227401Stimulering toekomstbestendige verduurzaming AgroFood sector227897Subsidie Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland208183Uitvoering ontwikkelopgave Natura 2000209358Uitvoering Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023220126Verbeteren condities voor aandachtsoorten 3.0208201Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen ontwikkelopgave Natura 2000208247Versterking productieaanbod Overijssel226289Vitale en gezonde samenleving 2.0211443Vitaliteit van steden (stadsarrangementen)223381Voucherregeling lokale convenanten cultuuronderwijs Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Footer Footer footerblokblokken Blokken footerbloktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Overijssel op sociale media  Facebook Flickr Instagram LinkedIn Twitter YouTube footerbloktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact & bezoekadres Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZwolleOpen: ma-vrij 7.00-19.00 uur Overijssel Loket: 038 499 88 99Loket open: ma-vrij 8.30-17.00 uur E-mail: postbus@overijssel.nlPostbus 10078, 8000 GB Zwolle footerbloklijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Over uw Privacy170965Persoonsgegevens bij provincie Overijssel223927Informatiebeveiliging footerbloklijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Ga direct naar129332Contact en route141801Bestuur184273Loket2Onderwerpen143105Cijfers, kaarten en onderzoek150864Persvoorlichterslink-1495225Vacatures55Sitemap logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Wapen Provincie Overijssel /publish/pages/143473/wapen_provincie_overijssel.gif wapen_provincie_overijssel.gif #img_pagvld_1441513_0, .img_pagvld_1441513_0 { width:198px; max-width:198px; height:145px; max-height:145px; } .achtergrond_img_pagvld_1441513_0 { background-image: url( /publish/pages/143473/wapen_provincie_overijssel.gif ); } wapen_provincie_overijssel.gif Responsive 1 defaultlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Hoe toegankelijk is deze site? Deze website is digitoegankelijk volgens de vereisten van WCAG 2.1 AA, vastgesteld op 1 juli 2020. link-1312793Certificaat van toegankelijkheid217904Toegankelijkheidsverklaring defaulttekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Archief website Sinds 21 juli 2017 wordt deze website gearchiveerd. Dit archiefweb is te bekijken via overijssel.archiefweb.eu. defaulttekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Onduidelijke teksten op onze website? Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Header Header blokken Blokken primaire-navigatieprimaire-navigatie Primaire navigatie Primaire navigatie primaire-navigatie-blok blok Blok Titel Menu Uitvalmenu Uitgebreid uitvalmenu uitgebreid-uitvalmenu Uitgebreid uitvalmenu uitgebreid-uitvalmenu Starten met home 1 Items per rij 4 secundaire-navigatiesecundaire-navigatie Secundaire navigatie Secundaire navigatie secundaire-navigatie-blok blok Blok Presentatievorm Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Het logo van de Provincie Overijssel /publish/pages/143474/het_logo_van_de_provincie_overijssel.png het_logo_van_de_provincie_overijssel.png /publish/pages/143474/172px/het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg #img_pagvld_1441522_0, .img_pagvld_1441522_0 { width:335px; max-width:335px; height:90px; max-height:90px; } .achtergrond_img_pagvld_1441522_0 { background-image: url( /publish/pages/143474/het_logo_van_de_provincie_overijssel.png ); } #img_pagvld_1441522_0.size_172px, .img_pagvld_1441522_0.size_172px { width:172px;max-width:172px;height:46px;max-height:46px; } .achtergrond_img_pagvld_1441522_0.size_172px { background-image: url( /publish/pages/143474/172px/het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg ); } het_logo_van_de_provincie_overijssel.png Responsive 1 zoekenzoeken Zoeken Zoeken zoeken-blok blok Blok Titel Zoek sitepadsitepad Sitepad Sitepad sitepad-blok blok Blok Titel Kruimelpad Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta
Facetten
Doelgroep
Status
Thema

Zoeken in de index

Zoeken binnen de index

Coronavirus: gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage

Project uitstellen of niet door laten gaan? Laat het ons weten.

Coronavirus en de gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage

Contact Overijssel Loket

Telefoon: 038 499 88 99
Ma-vr van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail: subsidie@overijssel.nl

NIEUW - Accountantsverklaring is niet meer nodig!

Hiermee worden uw administratieve lasten verlaagd en kunt u sneller een financiële verantwoording indienen.

Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek

Subsidieaanvragen op basis van de ASV

Als uw project niet past binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen onze beleidsdoelen, dan kunt u op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) een subsidie aanvragen.

Subsidieaanvragen voor Regio Deals

U kunt aanvragen voor projecten uit de Regio Deals.

MijnOverijssel

Inloggen MijnOverijssel

Via DigiD (particulieren) of eHerkenning niveau EH2 (niet-particulieren) kunt u inloggen op MijnOverijssel, daar vindt u een overzicht van uw aanvragen.

LET OP: als u een subsidie wilt aanvragen voor één van de Europese regelingen (POP3) heeft u minimaal niveau EH2+ nodig. Op het pop3-webportal kunt u hier meer over lezen. Aanvragen via DigiD is alleen mogelijk als u subsidie aanvraagt voor de Jonge Landbouwers regeling!