Subsidie Zoetwatervoorzieningen door Terreinbeherende Natuurorganisaties (TBO's)


Voor wie

Voor de volgende Overijsselse terrein beherende organisaties:

  • Landschap Overijssel
  • Natuurmonumenten
  • Overijssels Particulier Grondbezit
  • Staatsbosbeheer

Wat

Subsidie voor het uitvoeren van zoetwatermaatregelen binnen het werkgebied van het Waterschap Vechtstromen.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan het behouden van voldoende zoetwater en die gericht zijn op het tegengaan van effecten van droogte.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Er is geen budget, u kunt niet aanvragen.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.