Subsidie Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland


Voor wie

Voor de organisaties die als aanvrager genoemd staan voor het project zoals dat is opgenomen in de projectenlijsten die horen bij het:

  • IBP-VP-gebiedsplan Veedicht gebied Salland-Twente, deelgebied Twente, of het;
  • IBP-VP-gebiedsplan Veenweide Noordwest Overijssel (Weerribben-Wieden).

Een IBP-VP gebiedsplan is een plan waarin staat hoe invulling gegeven wordt aan een samenhangende, gebiedsgerichte aanpak in die gebieden waar het Interbestuurlijk programma ‘Naar een Vitaal platteland’ zich op richt.

Waarvoor

Subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de projectenlijsten die horen bij het betreffende IBP-VP-gebiedsplan.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.