Subsidie Stimuleren kleinschalig streekeigen landschapsbeheer


Voor wie

  • De aanvrager is:
    • een stichting, vereniging of een coöperatie van een groep inwoners, particuliere grondeigenaren, pachters of ondernemers;
    • een samenwerkingsverband van eerder genoemde partijen;
    • een groep van natuurlijke personen. Als deze groep geen stichting, vereniging of coöperatie heeft opgericht, dan wordt de subsidie aangevraagd door een gemeente of Terrein Beherende Organisatie die de groep vertegenwoordigt.

Wat

Subsidie voor landschapsbeheer, inclusief de voorbereiding, administratie en toezicht.

Met landschapsbeheer bedoelen wij: het nieuw aanleggen van een landschapselement (aanleg), het uitvoeren van regelmatig onderhoud van landschapselementen (beheer) en het geheel of gedeeltelijk nieuw aanleggen van een landschapselement (herstel).

Met landschapselement bedoelen wij: landschappelijke beplantingen, routes, waterlopen, reliëfs en andere onderdelen van het landschap die bijdragen aan de karakteristieke kenmerken van een landschap. De oorspronkelijke functie van bijvoorbeeld perceelbegrenzing, houtproductie of vee drinkplaats heeft het veelal geheel of deels verloren. Het vormt nog steeds een belangrijke habitat voor soorten waaronder veel vogels, insecten en amfibieën en is voor de biodiversiteit van grote meerwaarde.

Waarvoor

Voor één van de volgende soorten landschapsbeheer:

  • Landschapsbeheer I: eenmalige aanleg, beheer of herstel.
  • Landschapsbeheer II: aanleg, beheer en herstel voor een periode van maximaal 5 jaar.
  • Landschapsbeheer III: aanleg, beheer en herstel voor een periode van 5 tot 15 jaar.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Landschapscoördinator

De landschapscoördinator is betrokken bij de activiteiten en moet een positief advies geven over uw aanvraag. U kunt daarvoor contact opnemen met:

Landschap Overijssel
Telefoon: 0529 401 731
Email: info@landschapoverijssel.nl

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening of de de-minimisverordening Landbouw.