Subsidie Planmatige vrijwillige kavelruil


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen, bedrijven, verenigingen of stichtingen.

Maatschappen, Vennootschappen onder firma, Commanditaire vennootschappen of eenmanszaken zijn geen rechtspersonen en kunnen dus niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor het verbeteren van de verkavelingsstructuur in het landelijk gebied via vrijwillige planmatige kavelruilprojecten.

Onder planmatige vrijwillige kavelruil verstaan wij: herverkaveling op basis van een ruilplan waaraan inbrengers van grond op vrijwillige basis deelnemen. Hiermee dragen wij bij aan betere landbouwstructuur en betere grondgebondenheid en wordt de duurzaamheid van de sector versterkt. Ook helpt het om de andere functies op de juiste plek te krijgen, denk aan natuur, water en minder transportbewegingen.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. De voorbereiding en uitvoering van planmatige vrijwillige kavelruil ter verbetering van de verkavelingsstructuur in het landelijk gebied.
  2. Kavelaanvaardingswerken, met uitzondering van draineerwerkzaamheden of irrigatieapparatuur en irrigatiewerkzaamheden.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Aanvraagperiode

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.