Subsidie Planmatige vrijwillige kavelruil


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen, bedrijven, verenigingen of stichtingen.

Maatschappen, Vennootschappen onder firma, Commanditaire vennootschappen of eenmanszaken zijn geen rechtspersonen en kunnen dus niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor het verbeteren van de verkavelingsstructuur in het landelijk gebied via vrijwillige planmatige kavelruilprojecten.

Onder planmatige vrijwillige kavelruil verstaan wij: herverkaveling op basis van een ruilplan waaraan inbrengers van grond op vrijwillige basis deelnemen. Hiermee dragen wij bij aan betere landbouwstructuur en betere grondgebondenheid en wordt de duurzaamheid van de sector versterkt. Ook helpt het om de andere functies op de juiste plek te krijgen, denk aan natuur, water en minder transportbewegingen.

Voorbeeld van het formulier printen

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. De voorbereiding en uitvoering van planmatige vrijwillige kavelruil ter verbetering van de verkavelingsstructuur in het landelijk gebied.
  2. Kavelaanvaardingswerken, met uitzondering van draineerwerkzaamheden of irrigatieapparatuur en irrigatiewerkzaamheden.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

Aanvraagperiode

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 29 januari 2021 voor 17.00 uur.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.