Subsidieregeling Opruiming drugsafval Overijssel 2021-2024


Voor wie

  • Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen.
  • Particulieren die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie met drugsafvaldumping.
  • Staatsbosbeheer als eigenaar van een locatie met drugsafvaldumping.

Waarvoor

Voor de compensatie van kosten die gemaakt zijn voor drugsafval dat is opgeruimd in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2024. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Landelijk loket BIJ12

BIJ12 is het loket voor subsidieaanvragen vanuit heel Nederland. U kunt via hun website de subsidie aanvragen. Alle aanvragen komen bij BIJ12 binnen, worden daar behandeld en bij toewijzing betalen zij ook de subsidie uit.

Wat moet u weten?

U kunt bij BIJ12 digitaal aanvragen met:

  • DigiD voor particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap.
  • eHerkenning voor bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid.

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD?

Vul het digitale formulier dan in en print het uit. Onderteken het formulier en stuur het met de bijlagen naar BIJ12.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Contactgegevens BIJ12

Adres: BIJ12, Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht
Telefoonnummer: 085 486 22 22
E-mail: regelingdrugsafval@bij12.nl