Subsidieregeling Opruiming drugsafval Overijssel 2020


Voor wie

Voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Ook particulieren die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn kunnen van de regeling gebruik maken. En Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties.

Waarvoor

Voor de compensatie van kosten die gemaakt zijn voor drugsafval dat is opgeruimd in de periode januari 2019 tot en met november 2020. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Elke provincie kent een eigen subsidieplafond. Voor Overijssel is dit plafond € 18.675,-.

Landelijk loket in Brabant

De provincie Noord-Brabant is het loket voor subsidieaanvragen vanuit heel Nederland (met uitzondering van de provincie Gelderland). U kunt subsidie via hun website aanvragen. Alle aanvragen komen bij de provincie Noord-Brabant binnen, worden daar behandeld en bij toewijzing betalen zij ook de subsidie uit.

Wat moet u weten?

U kunt bij de provincie Noord-Brabant digitaal aanvragen met DigiD (particulieren en niet-rechtspersonen) of eHerkenning EH2+ (!, rechtspersonen). Ook kan het aanvraagformulier geprint worden, u stuurt het dan naar het postadres van Noord-Brabant.

Informatie over de subsidie