Subsidie Natuur en samenleving 2.0


Voor wie

Organisaties (bijvoorbeeld stichtingen, sportverenigingen of kerkgenootschappen), bedrijven, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van de relatie tussen natuur en samenleving.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Activiteiten die de relatie tussen kinderen en natuur versterken of de betekenis van natuur voor kinderen vergroten.
  2. Activiteiten die de kwaliteit en kwantiteit van de natuur in de bebouwde omgeving of randen van steden en dorpen vergroten.
  3. Activiteiten die bijdragen aan de beleving van groen bij doelgroepen die bijzondere zorg of aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld jongeren met gedragsproblemen, statushouders of jongdementerenden.
  4. Activiteiten gericht op de (door)ontwikkeling van Groene Lopers.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Meer informatie

  • Een overzicht van onze beleidsdoelen kunt u vinden in onze Begroting 2019. Als u op een Kerntaak klikt dan vindt u alle beleidsdoelen die daar onder vallen.
  • Op de website van Groenbezig vindt u meer informatie over Groene Lopers.

Let op: de regeling is gewijzigd!

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door subsidie aanvragen of totdat het beschikbare budget is bereikt.

Voor het vergroenen van schoolpleinen kunnen scholen gebruik maken van de subsidie Groene schoolpleinen.

Voordat u aanvraagt

Neem voor advies en ondersteuning contact op met een beleidsmedewerker voor Natuur en samenleving.
U kunt hiervoor mailen naar natuurensamenleving@overijssel.nl.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?