Subsidie Faunabeheereenheden


Voor wie

Stichting Faunabeheereenheid Overijssel.

Waarvoor

Voor het opstellen en uitvoeren van activiteiten die genoemd staan in het actuele Faunabeheerplan Overijssel.

Informatie over de subsidie