Subsidie Faunabeheereenheden


Voor wie

Stichting Faunabeheereenheid Overijssel.

Waarvoor

Subsidie voor het uitvoeren van de activiteiten die genoemd staan in het Faunabeheerplan Overijssel 2019-2024.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen totdat het budget is bereikt.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’ onder het kopje Downloads. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.