Subsidie Faunabeheereenheden


Voor wie

Stichting Faunabeheereenheid Overijssel. Dit is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, terrein beherende organisaties en maatschappelijke organisaties met als doelstelling uitvoering te geven aan een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd faunabeheerplan.

Waarvoor

Subsidie voor het opstellen en uitvoeren een Faunabeheerplan.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Format begroting

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen totdat het budget is bereikt.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.