Aanpak van invasieve exoten 2.0 (planten en/of dieren)


Voor wie

Overijsselse gemeenten en waterschappen, terrein beherende organisatie (TBO) of particuliere grondeigenaren.

Wat

Subsidie voor de bestrijding en/of beheersing van invasieve exoten.

Onder invasieve exoten verstaan wij: planten of dieren die niet zelfstandig, maar alleen door menselijk handelen Nederland hebben kunnen bereiken. Zij brengen grote schade toe aan inheemse soorten of leveren risico’s op voor de gezondheid van mens of dier, hoogwaterveiligheid, hydrologie of economie.

Waarvoor

Voor het bestrijden en/of beheersen van invasieve planten en dieren, die opgenomen zijn in:

  1. bijlage 1A buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden.
  2. bijlage 1B binnen de begrenzing van Natura 2000-gebieden.
  3. bijlage 1B en voorkomen in aanvoerende watergangen of direct naastgelegen percelen buiten Natura 2000-gebieden. Maar alleen als vanuit deze plekken infectiebronnen van invasieve exoten bestaan.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2022 of totdat het budget bereikt is.

Format begroting

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.