Aanpak van invasieve exoten (planten en/of dieren)


Voor wie

Overijsselse gemeenten en waterschappen, terrein beherende organisatie (TBO) of particuliere grondeigenaren.

Wat

Subsidie voor de bestrijding en/of beheersing van invasieve exoten.

Onder invasieve exoten verstaan wij: planten of dieren die niet zelfstandig, maar alleen door menselijk handelen Nederland hebben kunnen bereiken. Zij brengen grote schade toe aan inheemse soorten of leveren risico’s op voor de gezondheid van mens of dier, hoogwaterveiligheid, hydrologie of economie.

Waarvoor

Voor het bestrijden en/of beheersen van invasieve planten en/of dieren en het opstellen van een plan van aanpak. Het gaat alleen om soorten die genoemd staan in bijlage 1 van deze subsidieregeling.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

Aanvraagperiode

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 1 juni 2021 vóór 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangt van volledige (dit is mét de gevraagde bijlagen) aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’ onder het kopje Downloads. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.