Subsidie Samen voor elkaar - een leven lang bewegen


Voor wie

Organisaties (bijvoorbeeld stichtingen, sportverenigingen of kerkgenootschappen), bedrijven, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, gemeenten of waterschappen.

Waarvoor

Subsidie voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan meer sporten en bewegen in Overijssel.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Er is geen budget, u kunt niet aanvragen.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.

Sociale Kwaliteit “Kom maar op met die mooie plannen”