Subsidie Zoetwatervoorziening Overijssel 2020 t/m 2021


Voor wie

Het waterschap Vechtstromen en de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten en Wierden.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het behouden van voldoende zoetwater en die de effecten van droogte tegengaan.

Waarvoor

Voor activiteiten die genoemd staan in bijlage 2 van het werkprogramma "Wel goed water geven" van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.