Subsidie Leefbaar platteland 3.0


Voor wie

Stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen, bedrijven, Overijsselse gemeenten en waterschappen.

Wat

Subsidie voor de uitvoering van toekomstplannen die de leefbaarheid op het platteland versterken.

Een toekomstplan is een compleet plan voor een dorp of gebied, dat in beeld brengt welke fysieke maatregelen en ideeën voor lokale initiatieven mogelijk zijn om een gebied of dorp leefbaar te houden in de toekomst. Het plan brengt de huidige situatie en de kansen voor de toekomst in beeld. Het bevat haalbare en gedragen maatregelen, ideeën en oplossingen.

Waarvoor

Voor één van de drie volgende activiteiten:

A. Het uitvoeren van onderzoek naar de haalbaarheid van een lokaal idee of initiatief dat onderdeel is of wordt van een toekomstplan.
B. Procesondersteuning bij het opstellen van een toekomstplan. 
C. Het uitvoeren van fysieke maatregelen die in het toekomstplan zijn opgenomen.

Er kan geen aanvraag ingediend worden voor alle drie activiteiten.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: lees de voorwaarden goed door want de regeling is gewijzigd.

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Voor inhoudelijke vragen of afstemming over de aanvraag kunt u contact opnemen met team Leefbaar platteland, leefbaarplatteland@overijssel.nl.

Format begroting

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.