Subsidie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel (TENDER)


Voor wie

  • Landbouwbedrijven, eigenaren van gronden met bestemming landbouw, grondgebruikers, loonwerkbedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven, leveranciers van landbouwproductiemiddelen, landbouworganisatie, drinkwaterbedrijven of waterschappen.
  • Of een samenwerkingsverband van deze partijen. Het verband moet bestaan uit minimaal twee partijen die van belang zijn voor de uitvoering van de maatregelen. Eén van die partijen is een landbouwer of een organisatie die spreekt voor landbouwers.

Wat

Subsidie voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening in heel Overijssel.

Waarvoor

Voor de maatregelen categorieën 2, 4 en 5 in de bijlage 1 Totaaloverzicht maatregelen Waterkwaliteit en Zoetwatervoorziening die onderdeel uitmaakt van deze subsidieregeling.

Informatie over de subsidie

Aan te vragen maatregelen (Bijlage 1)

Status:
Binnenkort open

U kunt aanvragen vanaf 1 februari 2022 om 09.00 uur tot en met 15 maart 2022 voor 17.00 uur.