Subsidie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel (TENDER)


Voor wie

  • Landbouwbedrijven, eigenaren van gronden met bestemming landbouw, grondgebruikers, loonwerkbedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven, leveranciers van landbouwproductiemiddelen, landbouworganisatie, drinkwaterbedrijven of waterschappen.
  • Of een samenwerkingsverband van deze partijen. Het verband moet bestaan uit ten minste twee partijen die van belang zijn voor de uitvoering van de maatregelen. Eén van die partijen is een landbouwer of een organisatie die spreekt voor landbouwers.

Wat

Subsidie voor de verbetering van de waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening in heel Overijssel.

Waarvoor

Voor maatregelen die opgenomen zijn in bijlage 1 voor zover die betrekking hebben op het gebied dat begrensd is in kaart 6. Het gaat om het gehele beheersgebied in Overijssel van WDODelta.

Informatie over de subsidie

Aan te vragen maatregelen (Bijlage 1)

Let op

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Kaart 6 (behorende bij de tender 2020)

De kaart is te vinden in de Atlas van Overijssel. U gaat direct naar de kaart als u op de link klikt.