Subsidie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel (TENDER)


Voor wie

  • Landbouwbedrijven, eigenaren van gronden met bestemming landbouw, grondgebruikers, loonwerkbedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven, leveranciers van landbouwproductiemiddelen, landbouworganisatie, drinkwaterbedrijven of waterschappen.
  • Of een samenwerkingsverband van deze partijen. Het verband moet bestaan uit ten minste twee partijen die van belang zijn voor de uitvoering van de maatregelen. Eén van die partijen is een landbouwer of een organisatie die spreekt voor landbouwers.

Wat

Subsidie voor de verbetering van de waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening in heel Overijssel.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van maatregelen genoemd in de maatregelcategorieën 2, 4 en 5 uit Bijlage 1 behorende bij deze regeling.

Informatie over de subsidie

Aan te vragen maatregelen