Subsidie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel (TENDER)


Voor wie

  • Landbouwbedrijven, eigenaren van gronden met bestemming landbouw, grondgebruikers, loonwerkbedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven, leveranciers van landbouwproductiemiddelen, landbouworganisatie, drinkwaterbedrijven of waterschappen.
  • Of een samenwerkingsverband van deze partijen.

Met samenwerkingsverband bedoelen wij: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat bestaat uit juridisch en financieel onafhankelijke deelnemers. Waarvan minimaal één landbouwer of een organisatie (geen vennootschap) die landbouwers vertegenwoordigt.

Wat

Subsidie voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening in heel Overijssel.

Waarvoor

Voor de maatregelen categorieën 2, 4 en 5 in de bijlage 1 Totaaloverzicht maatregelen Waterkwaliteit en Zoetwatervoorziening die onderdeel uitmaakt van deze subsidieregeling.

Informatie over de subsidie

Aan te vragen maatregelen (Bijlage 1)