Subsidie Ketensamenwerking Circulaire Kunststoffen


Voor wie

Een samenwerkingsverband dat geen rechtspersoonlijkheid bezit. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal drie, niet in een groep verbonden, kunststofketenpartijen.

Kunststofketenpartijen zijn partijen in de kunststofwaardeketen die grondstoffen, halffabricaten en producten aan elkaar leveren en van elkaar ontvangen.

Wat

Subsidie voor de uitvoering van een kunststofketenproject.

Een kunststofketenproject is een project dat gericht is op de ontwikkeling van toepassingen van (mechanische en chemisch) gerecyclede en bio-based kunststoffen in de vorm van concrete producten of verpakkingen die bijdragen aan het verminderen van het gebruik van virgin fossiele kunststoffen in Overijssel.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2021 of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Wij adviseren u om, voordat u een aanvraag indient, contact op te nemen met een beleidsmedewerker van de Eenheid Economie en Cultuur om uw projectvoorstel/idee te bespreken:

Rolf Teunis
Telefoon: 038 499 74 81 
E-mail: r.teunis@overijssel.nl

Meer informatie over

Programma vraag gestuurde standaarden. Hulpmiddel voor (mkb) bedrijven om bij een bepaalde toepassing informatie te krijgen over welke recyclestroom met welke specificaties daar het beste bij past.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.