Subsidie Kennisondersteuning agro en food in Overijssel


Voor wie

Een organisaties of onderneming uit de Agro en Food sector, met een vestiging in Overijssel of de economische regio Zwolle.

Het gaat om alle ondernemingen of organisaties in de voedselketen. En daarmee ook om de voor de voedingsmiddelen bestemde logistiek, handel, financiële dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling. De afbakening van de bedrijven in de agro&food sector is gebaseerd op de Monitor topsectoren, Methodebeschrijving en tabellenset van het CBS. Onder het kopje Meer informatie vindt u een link naar de Monitor.

Wat

Subsidie om innovaties in de Overijsselse Agro Food sector te stimuleren door de inzet van kennis. De innovaties moeten bijdragen aan het verduurzamen en versterken van de Overijsselse Agro Food sector.

Waarvoor

Voor hulp bij kennisvragen over innovaties binnen de Overijsselse Agro Food sector.

Informatie over de subsidie