Subsidie Kennisondersteuning agro en food in Overijssel 2020


Voor wie

Een organisaties of onderneming uit de Agro en Food sector, met een vestiging in Overijssel.

Het gaat om alle ondernemingen of organisaties in de voedselketen. En daarmee ook om de voor de voedingsmiddelen bestemde logistiek, handel, financiële dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling. De afbakening van de bedrijven in de agro&food sector is gebaseerd op de Monitor topsectoren, Methodebeschrijving en tabellenset van het CBS. Onder het kopje Meer informatie vindt u een link naar de Monitor.

Wat

Subsidie om innovaties in de Overijsselse Agro Food sector te stimuleren door de inzet van kennis. De innovaties moeten bijdragen aan het verduurzamen en versterken van de Overijsselse Agro Food sector.

Waarvoor

Voor hulp bij kennisvragen over innovaties binnen de Overijsselse Agro Food sector.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Binnenkort open

U kunt aanvragen vanaf 7 juli 2020 om 09.00 uur.

De regeling is op onderdelen gewijzigd. De herziene regeling is vanaf 6 juli 1010 te vinden in het Uitvoeringsbesluit.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?