Subsidie Kennisondersteuning agro en food in Overijssel 2020


Voor wie

Een organisatie of onderneming uit de Agro en Food sector, met een vestiging in Overijssel.

Het gaat om alle ondernemingen of organisaties in de voedselketen. En daarmee ook om de voor de voedingsmiddelen bestemde logistiek, handel, financiële dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling. De afbakening van de bedrijven in de agro&food sector is gebaseerd op de Monitor topsectoren, Methodebeschrijving en tabellenset van het CBS. Onder het kopje Meer informatie vindt u een link naar de Monitor.

Wat

Subsidie om innovaties in de Overijsselse Agro Food sector te stimuleren door de inzet van kennis. De innovaties moeten bijdragen aan het verduurzamen en versterken van de Overijsselse Agro Food sector.

Waarvoor

Voor hulp door een kennisleverancier bij kennisvragen over innovaties binnen de Overijsselse Agro Food sector.

Voorbeelden van kennisleveranciers zijn: universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen, leveranciers met specifieke kennis op het betreffende terrein of adviesbureaus.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie