Subsidie Innovatie agro en food in Overijssel


Voor wie

Samenwerkende organisaties of ondernemingen. Eén organisatie of onderneming moet uit de Agro Food sector afkomstig zijn.

Onder de Agro Food sector verstaan wij alle bedrijven in de voedselketen. Dit is met de voor de voedingsmiddelen bestemde planning en organisatie, handel, financiële dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling.

Wat

Subsidie voor een innovatieproject in de Agro Food sector.

De adviescommissie Agro Food geeft advies over welke vorm van subsidie (geldbedrag of garantie) van toepassing is op uw project.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan het verduurzamen van de agro&food sector:

  1. Onderzoek- en ontwikkeling van een nieuw product, een nieuwe techniek, dienst of proces.
  2. Inhuur van deskundigen voor het uitvoeren van een innovatieproject.
  3. Investeringen voor het uitvoeren van een innovatieproject.

NB: Wij attenderen u ook op de subsidieregeling "Kennisondersteuning agro en food" (Ubs 6.1) die bedoeld is voor kennisvragen.

Informatie over de subsidie