Subsidie Beeldbepalende evenementen 2020 t/m 2023


Voor wie

Voor organisatoren van grote gevestigde Overijsselse evenementen:

  • de organisator is een rechtspersoon;
  • het evenement heeft een begroting van minimaal € 100.000,- per jaar of editie;
  • het evenement is al minimaal twee keer eerder georganiseerd.

Wat

Subsidie voor grote, gevestigde evenementen met (inter)nationale uitstraling. Dit blijkt uit het volgende:

  • de herkomst van de bezoekers, de betekenis van het evenement voor de tak van sport of cultuuruiting en de wijze waarop het evenement Overijssel op de kaart zet;
  • het evenement is kwalitatief van hoog niveau. Dat zien we terug in het concept en de programmering, de kansen voor talentontwikkeling, een stabiele en professionele organisatie en het blijvend werken aan vernieuwing van het evenement;
  • het evenement heeft een groot bereik in het aantal bezoekers, deelnemers of toeschouwers.

Het gaat om evenementen die stevig verankerd zijn in de samenleving en vrijwilligers, organisaties, verenigingen en ondernemers aan zich weten te binden. Cultuurevenementen met een laagdrempelige toegankelijk voor een breed publiek en passend bij het DNA van Overijssel. En sportevenementen die mensen stimuleren om te sporten of te bewegen.

Waarvoor

De subsidie wordt verstrekt voor de voorbereiding en uitvoering van het evenement in Overijssel voor de periode 2020 t/m 2023.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Aanvraagperiode

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Opnieuw subsidie aanvragen

Voor de periode 2020-2023 wordt opnieuw bepaald welke evenementen subsidie kunnen ontvangen als beeldbepalend evenement. Evenementen die in de periode 2017 - 2019 (potentieel) beeldbepalend waren en opnieuw in aanmerking willen komen voor subsidie, moeten die opnieuw aanvragen. Er vindt opnieuw een beoordeling plaats of zij een beeldbepalend evenement zijn.

De categorie potentieel beeldbepalend is in de nieuwe subsidieregeling niet meer opgenomen.

Steun van de overheid

Meer informatie over de algemene de-minimisverordening.

Meer informatie over de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.