Subsidie Arbeidsmarkt Overijssel 2020


Voor wie

Rechtspersonen met een vestiging in Overijssel.

Maatschappen, Vennootschappen onder firma, Commanditaire vennootschappen, eenmanszaken of kerkgenootschappen zijn geen rechtspersonen en kunnen dus niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor projecten die bijdragen aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Projecten die bijdragen aan het realiseren van voldoende deskundige vakmensen voor de uitvoering van provinciale kernopgaven.
  2. Projecten die bijdragen aan een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs.
  3. Projecten gericht op talent behouden en aantrekken.
  4. Projecten gericht op een goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt, waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

U kunt voordat u een aanvraag indient contact opnemen met team Arbeidsmarkt. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Team Arbeidsmarkt
E-mail:arbeidsmarkt@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.