Subsidie Natuur- en landschapsbeheer (SNL)


Voor wie

Natuurbeheerders, dit zijn: particuliere eigenaren van natuurgebieden van 75 hectare of meer, natuurorganisaties, het Natuurcollectief Overijssel, het Natuurcollectief Noordwest Overijssel en de Unie van Bosgroepen.

Wat

Subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapsbeheer in Overijssel.

Waarvoor

Voor het beheer van natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen zoals vastgelegd in het Natuurbeheerplan Overijssel.

Informatie over de subsidie