Subsidie Natuur- en landschapsbeheer (SNL)


Voor wie

Natuurbeheerders, dit zijn: particuliere eigenaren van natuurgebieden van 75 hectare of meer, natuurorganisaties, het Natuurcollectief Overijssel, het Natuurcollectief Noordwest Overijssel en de Unie van Bosgroepen.

Wat

Subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapsbeheer in Overijssel.

Waarvoor

Voor het beheer van natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen zoals vastgelegd in het Natuurbeheerplan Overijssel.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Begrenzing vaarland in de Weerribben

Er is besloten een hoger tarief voor Veenmosrietland en een vaarvergoeding beschikbaar te stellen aan SBB en haar pachters in de Weerribben.

Op onderstaande kaart kunnen pachters alvast de concept begrenzing van het vaarland inzien en controleren.

Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2020