Subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)


Voor wie

U bent eigenaar of erfpachter en u wilt landbouwgrond omzetten naar natuur of landschap en u wilt de natuurkwaliteit van dit terrein verhogen.

Wat

Binnen deze subsidie heeft u twee mogelijkheden die u apart kunt aanvragen en meestal kunt combineren:

Subsidie voor functieverandering

Voor landbouwgrond omzetten in bos- of natuurterrein. De waarde van de grond daalt daardoor. U krijgt deze waardedaling voor 85% vergoed.

Subsidie voor investeringsmaatregelen

Voor inrichtingsmaatregelen die nodig zijn voor de ontwikkeling of instandhouding van het beheer- of landschapspakket. Of om landbouwgrond geschikt te maken voor natuur. Voorbeelden van inrichtingsmaatregelen zijn een bos aanleggen, een poel graven of een natuurvriendelijke oever maken.

Deze investeringsmaatregelen kunnen alleen in combinatie met functieverandering worden aangevraagd.

Let op

Mogelijkheden voor het afzonderlijk aanvragen van investeringsmaatregelen zijn beperkt en kunnen alleen gedaan worden in het kader van de Ontwikkelopgave NNN/Natura2000. Zie hiervoor het openstellingsbesluit onder het kopje 'Openstelling'.

Waarvoor

Voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapsbeheer in Overijssel.

Waar

Op de nu geldende Ambitiekaart van Natuurbeheerplan kunt u uw perceel opzoeken.

Kies Kaarten -> Landelijk gebied -> beleid -> Natuurbeheerplannen -> Natuurbeheerplan 2022 -> Ambitiekaart.

Mogelijkheden voor uw perceel

Klik op de kaart, eventueel inzoomen op uw perceel, u ziet dan of er mogelijkheden zijn (opengesteld).

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot 1 januari 2024.
De aanvraag kan aangevraagd én ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Klik op de rode balk 'Aanvragen van subsidie (link naar RVO)'.

Tip

Kijk of u ook in aanmerking komt voor de subsidie Uitvoering ontwikkelopgave Natura 2000.