Subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)


Voor wie

  • U bent eigenaar of erfpachter en u wilt landbouwgrond omzetten naar natuur of landschap.
    of
  • U bent eigenaar of erfpachter van bos of natuur en u wilt de natuurkwaliteit van dit terrein verhogen of veranderen.

Wat

Binnen deze subsidie heeft u twee mogelijkheden die u apart kunt aanvragen en meestal kunt combineren:

Subsidie voor functieverandering

Voor landbouwgrond omzetten in bos- of natuurterrein. De waarde van de grond daalt daardoor. U krijgt deze waardedaling voor 85% vergoed.

Subsidie voor investeringsmaatregelen

Voor inrichtingsmaatregelen die nodig zijn voor de ontwikkeling of instandhouding van het beheer- of landschapspakket. Of voor landbouwgrond geschikt maken voor natuur.

Voorbeelden van inrichtingsmaatregelen zijn onder andere: een bos aanleggen, een poel graven of een natuurvriendelijke oever maken.

Waarvoor

Voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapsbeheer in Overijssel.

Waar

Op de nu geldende Ambitiekaart van Natuurbeheerplan kunt u uw perceel opzoeken. Via de knop Legenda, ziet u voor welke gebieden u subsidie aan kunt vragen (opengesteld).

Mogelijkheden voor uw perceel

U kunt inzoomen en linksboven op de rode i klikken. Daarna klikt u op het perceel. U ziet dan of er mogelijkheden zijn.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Binnenkort open

U kunt aanvragen vanaf 1 april 2020 tot 1 januari 2024.
De aanvraag kan ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij voeren voor ons de regeling uit.

Tip

Kijk of u ook in aanmerking komt voor de subsidie Uitvoering ontwikkelopgave Natura 2000.