Subsidie Nieuwe mobiliteit Overijssel


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld bedrijven, stichtingen, verenigingen, gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor nieuwe vormen van lokaal personenvervoer in gebieden waar collectieve systemen, zoals openbaar vervoer, niet of laag frequent rijden. Uit een marktanalyse moet blijken dat de markt geen optimale oplossing tot stand kan brengen.

Waarvoor

Subsidie voor het uitvoeren van nieuwe mobiliteit in Overijssel.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen of totdat het beschikbare budget is bereikt.

Tip!

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een businesscase dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen via paragraaf 5.3 Kennis en ondersteuning Nieuwe Mobiliteit Overijssel.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met een beleidsmedewerker Nieuwe mobiliteit. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Marco Berloth
Mail: m.berloth@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’ onder het kopje Downloads. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.