Subsidie Mobiliteit Overijssel


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Waarvoor

Voor de voorbereiding en uitvoering van projecten of subsidieprogramma’s die opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma mobiliteit Overijssel (UVP). Projecten uit de doorkijktabel komen niet in aanmerking.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 1 mei 2022. Aanvragen die worden ingediend voor de in het uitvoeringsprogramma genoemde reserve projecten moeten uiterlijk op 30 november 2022 ontvangen zijn.

Beschikbaar gestelde formats

Kunt u de bestanden niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Deze format zijn ook per mail toegezonden aan gemeenten.

Format begroting

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.