Subsidie Mobiliteit Overijssel


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Waarvoor

Voor de voorbereiding en uitvoering van projecten en subsidieprogramma’s die opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma mobiliteit Overijssel. Projecten uit de doorkijktabel komen niet in aanmerking.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Aanvragen kan tot uiterlijk op 1 oktober 2020.

Reserveprojecten kunnen tot uiterlijk op 1 december 2020 aangevraagd worden.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?